เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล

ต้นพันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆ จะมีวางขายอยู่ทั่วไปตามร้านขายต้นไม้ หรือแม้แต่ที่ตลาดนักสวนจตุจักรก็มีต้นพันธุ์ไม้ผลวางขาย ต้นพันธุ์ที่เลือกซื้อมาปลูกควรมีอายุประมาณ 1-2 ปี หรือมีความสูงตั้งแต่ 50 ซม. จนถึง 1 เมตร ต้นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กเกินไปมักจะอ่อนแอ ส่วนต้นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็มักจะแคระแกรนและหยั่งรากไม่ดี ควรเลือกซื้อต้นพันธุ์ที่ได้จากการทาบกิ่ง เสียบกิ่ง หรือติดตา เนื่องจากจะได้ต้นตอที่มีรากแก้วติดมาด้วย ทำให้มีระบบรากแข็งแรงไม่โค่นล้มง่าย ในการคัดเลือกต้นพันธุ์แต่ละต้นควรเลือกต้นที่มีรากแข็งแรง รากไม่แก่หรือคดงอ รอยต่อระหว่างกิ่งทาบหรือแผ่นตาติดแน่นกับต้นตอ ขนาดของต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีใกล้เคียงกัน ใบมีสีเขียวเป็นมันไม่มีโรคและแมลงติดอยู่ กิ่งแต่ละกิ่งแข็งแรงไม่มีกิ่งแห้งหรือกิ่งเน่าเสีย ข้อสำคัญคือ ควรซื้อกิ่งพันธุ์จากผู้ขายที่เชื่อใจได้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ไม้ผลที่ตรงตามพันธุ์ หากมีความรู้ในเรื่องการขยายพันธุ์อาจขยายพันธุ์ด้วยตนเองก็ได้

» ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
» ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
» การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
» การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
» การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
» การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย