เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะขามเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร

ชื่อสามัญ Manila Tamarind หรือ Madas Tamarind
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pithecellabium dulce, Baneth.
ลักษณะต้น เป็นไม้เนื้อแข็ง มีหนามที่ลำต้น
ใบ เล็ก สีเขียว บาง รูปร่างกลม-กลมรี
ดอก เป็นช่อแบบแพนิเคิล (panicle)
ออกดอก ประมาณเดือนตุลาคม ทยอยบานเรื่อย ๆ
ผลแก่ ประมาณเดือนธันวาคม ต่อเนื่องไปจนถึงมีนาคม
ลักษณะฝัก โค้งเป็นวงกลม หรือเกือบวงกลม หรือโค้งเป็นวงแบบสปริง เปลือกฝักสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีชมพู-แดง-แดงเข้ม
เนื้อฝัก สีขาว-สีชมพู-แดงเรื่อ ๆ
เมล็ด เล็กสีดำ

» ความเป็นมาของมะขามเทศ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» ประโยชน์มากมายของมะขามเทศ
» ประโยชน์ทางอ้อม
» ลักษณะพันธุ์และการขยายพันธุ์
» เทคนิคการตอนกิ่งมะขามเทศ
» การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคและแมลง
» การบำรุงดินโดยการปลูกมะขามเทศ
» เทคนิคการปลูกให้ออกก่อนฤดู
» ข้อจำกัดฝักมะขามเทศเน่าเสียเร็ว

  • เรียบเรียง สมบูรณ์ โควงศ์ ส.น.ง.เกษตร จ.สระบุรี ,เกตุอร ทองเครือ กองเกษตรสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย ฝ่ายเอกสารคำแนะนำ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมฯ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย