เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะขามเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประโยชน์มากมายของมะขามเทศ

มะขามเทศเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เกษตรกรจำนวนไม่น้อยนิยมปลูกมะขามเทศเป็นพืชเสริมรายได้และยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลาย อาทิ ปลูกเป็นรั้วเพราะมีแนวทรงพุ่มแน่น กิ่งเหนียวมีหนาม พบเห็นได้ตามสถานีรถไฟหลายแห่ง เมื่อมีอายุมากขึ้น เนื้อไม้จะแข็งนำไปใช้ประโยชน์เป็นไม้ใช้สอย และทำฟืน

นอกจากนี้ ยังทนต่อความแห้งแล้ง และปลูกได้ในดินเค็มอย่างเช่น ในภาคอีสานโดยไม่ต้องดูแลมาก ส่วนหนึ่งนิยมปลูกเพื่อรับประทานฝัก เวลาออกฝักก็ทยอยออกเรื่อย ๆ ทำให้เก็บขายได้เรื่อย ๆ ซึ่งฝักดิบนั้นแกะเปลือกเขียวออก นำเนื้อมานึ่ง จะมีรสหวาน นำมาปรุงแทนผักได้ เช่น ใส่แกงส้ม ผัดผัก ยำต่าง ๆ หรือจิ้มน้ำพริกก็ได้

» ความเป็นมาของมะขามเทศ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» ประโยชน์มากมายของมะขามเทศ
» ประโยชน์ทางอ้อม
» ลักษณะพันธุ์และการขยายพันธุ์
» เทคนิคการตอนกิ่งมะขามเทศ
» การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคและแมลง
» การบำรุงดินโดยการปลูกมะขามเทศ
» เทคนิคการปลูกให้ออกก่อนฤดู
» ข้อจำกัดฝักมะขามเทศเน่าเสียเร็ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย