เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะขามเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร

เทคนิคการตอนกิ่งมะขามเทศ

ต้องควั่นกิ่งที่บริเวณใต้ตาประมาณ 1 นิ้ว ใช้มีดคมควั่นเปลือกนอกแล้วลอกออกให้รอยควั่นกว้างประมาณ 1 นิ้ว แล้วใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำหมาด ๆ พอรอยแผล โดยใช้ถุงพลาสติกหุ้ม ใช้เชือกผูกหัวและท้ายมัดให้แน่น ทิ้งไว้อย่างนั้นโดยไม่ต้องรดน้ำ ประมาณ 20-25 วัน โดยใช้หลักพิจารณาว่าเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ ถ้ากิ่งเล็กก็ประมาณ 20วัน ถ้ากิ่งใหญ่ก็เลื่อนเป็น 24-25 วัน จึงตัดไปปักชำ เมื่อตัดกิ่งตอนจากต้นลงถุงเพาะชำ จะต้องทิ้งไว้อีกประมาณ 2 อาทิตย์ จึงนำไปปลูกได้ การตอนควรทำในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดี

» ความเป็นมาของมะขามเทศ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» ประโยชน์มากมายของมะขามเทศ
» ประโยชน์ทางอ้อม
» ลักษณะพันธุ์และการขยายพันธุ์
» เทคนิคการตอนกิ่งมะขามเทศ
» การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคและแมลง
» การบำรุงดินโดยการปลูกมะขามเทศ
» เทคนิคการปลูกให้ออกก่อนฤดู
» ข้อจำกัดฝักมะขามเทศเน่าเสียเร็ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย