เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกขนุน

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

การเก็บผล

ผลขนุนที่แก่ขนาดเก็บได้ จะสังเกตได้จากตาหนามที่เจริญขยายห่าง และผิว ของผลเป็นสีเหลืองมากขึ้น หรืออาจใช้มีดกรีดที่ขั้วผล ถ้าผลแก่จะมียางไหลออกมา น้อยและมีลักษณะข้นเหนียว การเก็บผลที่อยู่สูง ๆ ให้ตัดแล้วใส่ตะกร้าโรยลงมาจาก ต้นเพื่อไม่ให้ผล ช้ำเสียหาย

» พันธุ์
» การปลูก
» การป้องกันกำจัดศัตรู
» ดินฟ้าอากาศ
» การขยายพันธุ์
» การดูแลรักษา
» การตกผลและผลผลิต
» การเก็บผล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย