เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

ขั้นตอนการปลูกต้นไม้

ขั้นตอนการดำเนิน การปลูกต้นไม้ ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดีที่สุด โดย :

1. การเตรียมพื้นที่ปลูก

ก่อนที่จะเตรียมแปลงปลูกต้นไม้ควรตัดสินใจว่าจะปลูกต้นไม้เพื่ออะไร ปลูกต้นไม้ชนิดไหน และระยะปลูกเท่าไร

วัตถุประสงค์การปลูก

 • ปลูกเพื่อเศรษฐกิจ หมายถึง การปลูกป่าเพื่อหวังผลตอบแทนจากการปลูกในลักษณะของการนำผลผลิตจากสวนป่าออกมาจำหน่ายเป็นรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม้ซุง ไม้แปรรูป เสาเข็ม และเยื่อกระดาษ เป็นต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับเสาเข็ม ฟืน ถ่าน และเยื่อกระดาษ อายุตัดฟันประมาณ 5 - 15 ปี เช่น ยูคาลิปตัส กระถิน เทพา สนทะเล ไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับเป็นไม้ซุง ไม้แปรรูป อายุตัดฟัน 15 - 30 ปี เช่น สัก ประดู่ ยาง แดง มะค่าโมง เป็นต้น
 • ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ หมายถึง การปลูกป่าที่หวังผลในการรักษาต้นน้ำลำธาร ป้องกันดินพังทลาย และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับปลูกสร้างสวนป่าอนุรักษ์ เช่น ประดู่ แดง ยาง มะค่าโมง ฯลฯ
 • อื่น ๆ
  1. ปลูกเพื่อไม้ประดับ ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมเป็นไม้ประดับ เช่น ขี้เหล็ก บ้าน ตะแบก คูน หางนกยูงไทย อินทนิล กาสะลอง กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ฯลฯ
  2. ปลูกเพื่อให้ร่มเงา ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับให้ร่มเงา เช่น จามจุรี หางนกยูง นนทรี อินทนิล มะฮอกกานี ประดู่บ้าน ฯลฯ
  3. ปลูกเพื่อเป็นอาหารหรือยา ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม เช่น สะเดา ขี้เหล็กบ้าน แคบ้าน มะขาม มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

ก่อนปลูกควรถางวัชพืชและไถพรวนพินถ้าหน้าดินจังตัวกันแข็งมาก ถ้าพื้นที่ปลูกมีสภาพดินเป็นดินเหนียว หรือลูกรัง ควรจะใส่ปุ๋ยหมักหรือเศษพืช ถ้าพื้นที่เลือกมามีน้ำท่วงขังในฤดูฝน ควรจะไถยกร่องปลูก เพื่อทำทางระบายน้ำ

หมายเหตุ การปลูกต้นไม้ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดีที่สุด

2. การคัดเลือกกล้าไม้

ควรจะเลือกกล้าไม้แกร่ง และกล้าไม้ที่มีคุณภาพดี

3. การขนส่งกล้าไม้

ถ้าขนย้ายกล้าไม้ไปที่ไกล ๆ ให้คลุมกล้าไม้ด้วยตาข่ายดำ หรือป้องกันแสงแดด

ถ้ากล้าไม้เหี่ยวเฉา...

 1. ควรนำกล้าไม้ไปไว้ใต้ร่มเงา
 2. ควรทำให้กล้าไม้แกร่งก่อนปลูก
 3. ควรนำกล้าไม้ออกไว้กลางแจ้งก่อนปลูก และรดน้ำน้อยลง เพื่อทำให้กล้าไม้แกร่ง
 4. การขุดหลุกปลูก การขุดหลุมปลูกควรให้มีขนาดใหญ่กว่าเบ้าดินของถุงกล้าไม้ เพื่อช่วยให้ระบบรากหาอาหารได้ดีขึ้น
 5. การปลูกต้นไม้ ระวังอย่าลืมเอากล้าไม้ออกจากถุงพลาสติก

ถ้าในพื้นที่ปลูกมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำลายต้นไม้ ควรจะทำรั้วรอบ ๆ แปลงที่ปลูก

» วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า
» วิธีทำปุ๋ยหมัก
» การสร้างเรือนเพาะชำ
» ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย