เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

การสร้างเรือนเพาะชำ

พื้นที่สร้างเรือนเพาะชำที่ดี ควรเลือกพื้นที่สร้างเรือนเพาะชำมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ และมีปริมาณที่เพียงพอทั้งปี
 2. พื้นที่ที่มีความลดชัน 1 - 2% เพื่อการระบายน้ำดี
 3. พื้นที่ควรสูงกว่าระดับน้ำของแม่น้ำ, ห้วย, หนองน้ำ, บ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อจะทำให้น้ำไม่ท่วงในฤดูฝน
 4. สภาพดินในพื้นที่สร้างเรือนเพาะชำควรเป็นดินร่วนปนทรายเพราะมีการระบายน้ำดีและใช้ดินในบริเวณนั้นเตรียมกล้าไม้ได้ด้วย
 5. ควรมีภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกล้าไม้ เช่น อุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำและปริมาณแสงแดดที่เพียงพอ

หมายเหตุ ก่อนสร้างเรือนเพาะชำควรสำรวจคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ ถ้าแหล่งน้ำเป็นน้ำกร่อย จะทำให้กล้าไม้เจริญเติบโตไม่ดีหรือตายได้

ประเภทของเรือนชำ

1. เรือนเพาะชำถาวร
หมายถึง เรือนเพาะชำที่สร้างขึ้น โดยเสาคอนกรีตหรือเสาเหล็ก เพื่อให้มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 6 ปีขึ้นไป

2. เรือนเพาะชำชั่วคราว หมายถึง เรือนเพาะชำที่สร้างขึ้น โดยเสาไม้ยูคาลิปตัส หรือเสาไม้ไผ่ เพื่อเก็บรักษาดูแลกล้าไม้ก่อนนำไปปลูกในสวนป่าในแต่ละปี เรือนเพาะชำประเภทนี้เหมาะสมการเก็บรักษาดูแลกล้าไม้ก่อนนำไปปลูก

แปลงเพาะเมล็ดไม้ลักษณะต่าง ๆ ถ้าจัดทำแปลงเพาะเมล็ดไม้ภายนอกเรือนเพาะชำ ขณะหว่านเมล็ดลงแปลง จะต้องจัดทำที่ครอบกันแดดไว้ จนกว่ากล้าไม้จะแข็งแรงพอ

ขั้นตอนการสร้างเรือนเพาะชำ

 1. การวัดขนาดเรือนที่ต้องการ ควรเป็นที่ราบและมีแหล่งน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดปีอยู่ใกล้เคียง
 2. การปักเสาเรือน
 3. การขึ้นโครงหลังคา
 4. คลุมตาข่ายพรางแสง
 5. การก่อสร้างแปลงเพาะเมล็ดไม้
 6. จัดทำบ่อพักน้ำ

» วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า
» วิธีทำปุ๋ยหมัก
» การสร้างเรือนเพาะชำ
» ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย