เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

  1. การเก็บเมล็ดไม้ ขั้นตอนแรกต้องคัดเลือกแม่ไม้ พิจารณาเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ที่มีการเจริญเติบโตดีมีความต้านทานโรค ตรงปลายเรือนยอดแคบ
  2. การเก็บรักษาเมล็ดไม้ หลังจากเก็บเมล็ดไม้ส่งมาถึงสถานเพาะชำแล้วจะต้องทำการแยกเมล็ดไม้ออกจากฝัก - ผล ซึ่งมีการปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะชนิดไม้
  3. การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะเพื่อเร่งการงอก เมล็ดไม้มีหลายชนิด วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดไม้เหมือนกัน
  4. การจัดการแปลงเพาะเมล็ดไม้ ตากทรายและหินให้แห้งสนิท เพื่อฆ่าเชื้อโรค เตรียมแปลงแล้วฉีดยาเพื่อป้องกันมด และปลวก ในขณะนี้ ควรแต่งตัวให้มิดชิด และระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ในขณะพ่นยา ชนิดยา เช่น ฟูราดาน เกลี่ยทราบให้เรียบแล้วรดน้ำโดยใช้สายบัวทีมีรูขนาดเล็ก
  5. การหว่านเมล็ดไม้
  6. การดูแลรักษากล้าไม้ก่อนย้ายชำ รดน้ำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้งเช้า - เย็น หว่านเมล็ดประมาณ 1 - 2 อาทิตย์เมล็ดจะเริ่มงอกขึ้น

ระวังอย่าให้เกิดโรคและแมลงช่วงนี้ อย่าให้ขาดน้ำเมื่อเกิดใบแท้ขึ้นสามคู่ นำไปย้ายชำได้

» วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า
» วิธีทำปุ๋ยหมัก
» การสร้างเรือนเพาะชำ
» ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย