เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

โรคถั่วฝักยาว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภค ทั้งปรุงอาหาร และเป็นผักสด สามารถปลูกถั่วฝักยาวได้แทบทุกภาคของประเทศไทย มีทั้งส่งขายในประเทศ และประเทศใกล้เคียงในรูปของผักสด ส่วนในตลาดที่ไกลออกไปจะส่งในรูปผักสดแช่แข็ง

อุปสรรคสำคัญในการปลูกถั่วฝักยาว คือ โรคถั่วฝักยาว ซึ่งจะทำให้คุณภาพและผลผลิตลดลง จนไม่สามารถส่งขายได้

» โรคราเขม่า
» โรคราแป้ง
» โรคราสนิม
» โรคใบด่าง

  • เผยแพร่โดย : กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย