เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

เพลี้ยไฟกล้วยไม้และการป้องกันกำจัด

เพลี้ยไฟที่ทำลายกล้วยไม้ในประเทศไทย มี 7 ชนิดด้วยกัน ชนิดที่เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดในกล้วยไม้ ได้แก่ ชนิด Thrips palmi Karny เพลี้ยไฟชนิดนี้พบทำลายดอกกล้วยไม้เป็นประจำ โดยการดูดน้ำเลี้ยงที่ดอกกล้วยไม้ ถ้าทำลายที่ตาดอกจะไม่มีดอก หรือดอกตูมที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงจะหลุดร่วงจากช่อดอก ดอกแย้มหรือดอกบานเมื่อถูกทำลายจะมีรอยด่างสีข่าวซีด และแห้งเป็นสีน้ำตาล

ในการส่งออกดอกกล้วยไม้เข้าไปบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในเครือสหภาพยุโรป เช่น อิตาลี อังกฤษ เป็นต้น หากด่านเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชในประเทศเหล่านั้น ตรวจพบเพลี้ยไฟชนิดนี้แม้เพียง 1 ตัว ก็จะทำการเผาดอกกล้วยไม้ที่นำเข้าชุดนั้น ๆ หรือนำดอกกล้วยไม้รมด้วยสารเมทธิล โบรไมด์ ทำให้ผู้ส่งออกจากไทยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเหล่นนี้อยู่เสมอ ๆ

นอกจากกล้วยไม้แล้ว เพลี้ยไฟชนิดนี้ยังสามารถระบาดรุนแรงในพืชอื่น ๆ เช่น ฝ้าย ผักในตระกูลพริก - มะเขือ มันฝรั่ง แตงโม ถั่วฝักยาว โดยพบการระบาดในหลาย ๆ ภูมิภาคเกือบทั่วโลก เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ฮ่องกง ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

วงจรชีวิตของเพลี้ยไฟตั้งแต่ไข่จนเป็นตัวเต็มวัย กินเวลาประมาณ 7 - 10 วัน ทำให้เพลี้ยไฟสามารถขยายแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว รุนแรง และจำเป็นต้องใช้สารในการป้องกันกำจัดค่อนข้างถี่ในระยะระบาด โดยเฉพาะในกล้วยไม้ซึ่งมีดอกดลอดปี ทำให้มีอาหารของเพลี้ยไฟตลอดเวลา การสะสมของประชากรมีปริมาณเพิ่มขึ้นและรุนแรง

เพลี้ยไฟแทบทุกชนิด มีขนาดเล็กมาก กล่าวคือ มีลำตัวยาวประมาณ 1 - 2 มิลิเมตร เท่านั้น ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงพืชโดยมีปากแบบเขี่ยดูด จะใช้ปากเขี่ยให้พืชส่วนนั้นช้ำและดูดน้ำเลี้ยงพืช เพลี้ยไฟกล้วยไม้มีวงจรชีวิตดังภาพ

ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีเหลือง ปีกทั้ง 2 คู่มีสีน้ำตาล วางไข่ในเนื้อเยื่อดอกกล้วยไม้ ซึ่งมองไม่เห็นแม้จะส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ระยะไข่ 2 - 4 วัน และฟักเป็นตัวอ่อน มีสีข่าวและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มขึ้น ตัวโตเต็มที่ประมาณ 0.7 - 1 มิลิเมตร ระยะตัวอ่อน 4 - 7 วัน ต่อมาเป็นดักแด้ มีลักษณะเหมือนตัวอ่อนแต่มีแผ่นปีกข้างลำตัว ระยะนี้ไม่กินอาหาร ไม่เคลื่อนไหว ประมาณ 1 - 2 วัน และเจริญเป็นตัวเต็มวัย ตัวเมียสามารถวางไข่ได้โดยไม่ต้องผสมกับตัวผู้หรือผสมก็ได้ ตัวเต็มวัยมีอายุยืนนาน 7 - 30 วัน วางไข่ได้หลายสิบฟอง

การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ เพื่อการส่งออกกล้วยไม้

1. การป้องกันกำจัดในสวนกล้วยไม้

เนื่องจากไม่มีวิธีการอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้ จึงจำเป็นต้องพ่นสารเคมีในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ สารเคมีที่ใช้ได้ผลดี เช่น สารอิมิดาโคลพริด เช่น คอนฟิเดอร์ 10% เอสแอล อัตรา 10 มล. หรือ แอ็ดมายด์ 5% อีซี อัตรา 20 มล. สารฟิโพรนิล เช่น แอสเซนด์ 5% เอสซีอัตรา 10 - 20 มล. สารอะบาเมคทิน เช่น เวอร์ทิเมค 1.8% อีซี อัตรา 15 มล. สารไซเพอร์เมทริน + ฟอสชาโลน เช่น พาร์ซอน 28.75% อีซี อัตรา 40 มล. สารคาร์โบซัลแฟน เช่น พอสส์ 20% อีซี อัตรา 50 มล. สารเบต้า - ไซฟลูทริน เช่น โฟลิเทค 2.5% อีซี อัตรา 20 มล. สารเมทธิโอคาร์บ เช่น เมซูโรล 50% ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัม สารเดลต้าเมทริน เช่น เดซิล 3% อีซี อัตรา 20 มล. สารฟอร์มีทาเนต เช่น ไดคาร์โซล 25% เอสพี อัตรา 30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 5 - 7 วัน แล้วแต่ความรุนแรงของการระบาด

2. การกำจัดเพลี้ยไฟก่อนการส่งออก

ก่อนการส่งออกกล้วยไม้ไปยังประเทศที่เข้มงวดกับการตรวจตราเพลี้ยไฟ บริษัทผู้ส่งออกจำเป็นต้องรมดอกกล้วยไม้ (เพื่อฆ่าเพลี้ยไฟ) ด้วยสารเมทธิลโบรไมด์ โดยกรมวิชาการเกษตร มีคำแนะนำใช้สารรม มีอัตรา 24 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะการเจริญเติบโตได้ภายในระยะเวลา 16 ชั่วโมง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย