เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

เครื่องพ่นยา
แบบสะพายหลังชนิดสูบโยก

การพ่นยา

1. การปฎิบัติก่อนการพ่นยา

 1. ตรวจสอบสภาพของลิ้น ตะแกรงกรอง ก้านฉีด ลูกสูบและกระบอกสูบ ถ้าชำรุดใช้งานไม่ได้ให้เปลี่ยนหรือแก้ไขเสียก่อน
 2. เติมน้ำสะอาดลงไปในถังน้ำยา ทดลองสูบโดยการโยกคันโยกไปมา เพื่อทำการตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อต่าง ๆ ถ้าพบให้แก้ไขทันที ส่วนหัวฉีดนั้นถ้าละอองยามีขนาดใหญ่มากเกินไปก็ควรเปลี่ยนด้วย หลังจากนั้นจึงเทน้ำทิ้ง
 3. ตรวจสอบข้อต่อและสภาพของสายสะพายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 4. สวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันพิษยา และเตรียมน้ำสะอาดไว้ล้างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 5. เตรียมภาชนะที่ใช้ผสมยา เช่น ถัง ไม้กวน ถ้วยตวง
 6. ผสมยาลงในถังผสมน้ำยาอีกใบหนึ่งด้วยอัตราส่วนที่ถูกต้องแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นจึงเทใส่ลงในถังน้ำยา ผ่านตะแกรงกรองแล้วจึงปิดฝาให้แน่น
 7. สะพายเครื่องพ่นยาให้แน่นพอดีกับหลังผู้พ่นโดยการปรับสายสะพายให้พอเหมาะ

2. วิธีการพ่นยา

 1. เริ่มพ่นยาจากด้านใต้ลมโดยหันหัวฉีดไปทางใต้ลม แล้วโยกคันโยกไปมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ละอองยาที่สม่ำเสมอ
 2. เดินตั้งฉากกับทิศทางลมขณะพ่นยา
 3. ถือหัวฉีดให้ห่างจากต้นพืชพอควร อย่าเข้าใกล้จนเกินไปเพราะจะทำให้น้ำยากระจายไม่ทั่วถึงใบพืช
 4. ในกรณีที่เป้าหมายของการพ่นยาอยู่ที่ใบ ให้ส่ายหัวฉีดในลักษณะวงกลมถ้าต้นพืชสูง และให้ส่ายหัวฉีดไปมาตามแนวราบ ถ้าต้นพืชเตี้ย ในกรณีที่เป้าหมายอยู่ที่โคนต้น ให้ลดหัวฉีดให้ต่ำลงและส่ายไปมาในแนวราบ
 5. ถ้าหากน้ำยาที่ไหลออกมาจากหัวฉีดไม่สม่ำเสมอ และรู้สึกตึงมือที่คันโยกให้หยุดทันที ทำการตรวจสอบหัวฉีดหรือที่มือบีบพ่นยา อย่าให้มีอะไรอุดตัน
 6. ขยายแนวพ่นยาขึ้นไปทางเหนือลมตลอดเวลา ถ้าลมเปลี่ยนทิศทางต้องหยุดพ่น ทำเครื่องหมายไว้ และเริ่มพ่นใหม่จากแถวแรกของแปลงทางทิศใต้ลม จนกระทั่งถึงเครื่องหมายที่ทำไว้

3. การปฏิบัติหลังการพ่นยา

 1. พ่นน้ำยาที่เหลือในถังให้หมด โดยการพ่นใส่พืชอิน ๆ ที่อยู่รอบ ๆ แปลงที่พ่นยา
 2. ถ้าจะเทน้ำยาที่เหลือทิ้ง ให้ขุดหลุมลึกประมาณ 50 เชนติเมตร แล้วเทยาลงไปในหลุม อย่าเททิ้งลงในบ่อหรือคลอง เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำนั้น
 3. เทน้ำสะอาดเข้าไปในถังน้ำยา แล้วสูบพ่นน้ำออกมาให้หมดเพื่อทำความสะอาดก้านฉีด และหัวฉีด
 4. ใช้น้ำสะอาดล้างถังน้ำยาและสายสะพาย
 5. ถอดหัวฉีดและตะแกรงกรองออกมาล้างด้วยน้ำสะอาด
 6. นำเครื่องพ่นยาไปเก็บไว้ในที่ร่ม
 7. ถอดเสื้อผ้าที่สวมไปชัก และชำระล้างร่างกายให้สะอาด

» ส่วนประกอบและการทำงาน
» การพ่นยา
» การบำรุงรักษา
» ข้อขัดข้องและการแก้ไขเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย