เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

เครื่องพ่นยา
แบบสะพายหลังชนิดสูบโยก

การบำรุงรักษา

เนื่องจากยากำจัดศัตรูพืชมีราคาแพง ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องพ่นยาจึงมีความสำคัญมาก ทั้งนี้เพราะถ้าเครื่องพ่นยาอยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะที่พ่นยาละอองยาทุก ๆ เม็ดจะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายตามส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ต้องการ โดยเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด การบำรุงรักษาที่สำคัญอันดับแรกคือการทำความสะอาด และตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพ่นยาเป็นประจำไม่ควรจะให้ความสนใจเฉพาะในกรณีที่ชิ้นส่วน เกิดรั่วหรือแตกหักเท่านั้น อย่าลืมว่า การป้องกันดีกว่าการแก้ไข การบำรุงรักษาที่ดีคือการป้องกัน ดังนั้น ถ้าหากว่าสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ทันก่อนที่จะแตกหัก ก็จะไม่ทำให้ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสียหายตามมา

สิ่งสกปรกที่แปลกปลอมเข้าไป ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากน้ำที่ใช้ผสมกับสารเคมี ถ้าเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำ ลำคลอง ก็อาจจะมีตะกอนสิ่งสกปรกติดมา ซึ่งสามารถเข้าไปอุดตันหัวฉีดได้ ถ้าตะกอนนั้นไปเกาะอยู่กับลิ้น ลูกสูบหรือส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ส่วนนั้นก็จะสึกหรอเร็วกว่าปกติ เพราะฉะนั้นขอให้ระวังพยายามใช้น้ำที่สะอาดผสมยาเสมอ

การล้างด้วยน้ำหลาย ๆ ครั้ง ครั้งละน้อย ๆ ด้วยน้ำสะอาดดีกว่าใส่น้ำเต็มถัง แล้วล้างทิ้งเพียงครั้งเดียว หรืออาจจะใช้แอมโมเนียเจือจาง จำนวน 10 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 5 ลิตร เพื่อล้างก็ได้ แต่เครื่องพ่นยานั้นต้องไม่มีชิ้นส่วนที่ทำมาจากทองเหลือง

การถอดหัวฉีดออกทุก ๆ ชิ้นเพื่อล้างทำความสะอาดก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอยู่ เป็นประจำ ในกรณีที่หัวฉีดเกิดอุดตันขณะพ่นยา ถ้าเป็นไปได้ไห้ถอดเปลี่ยนใช้หัวฉีดหัวใหม่ที่สำรองไว้ หลังจากเสร็จงานแล้วจึงนำหัวฉีดเก่ากลับไปตรวจทำความสะอาดนอกแปลง ถ้าไม่มีหัวฉีดใหม่สำรองไว้ก็ต้องมีน้ำสะอาดอยู่ในแปลงเพื่อที่จะล้างได้ ถ้ายังไม่ออกให้ใช้วิธีเคาะช่วยเพียงเบาๆ อย่าใช้ปากเป่าเป็นอันขาด เข็ม ตะปู หรือลวดก็ไม่ควรใช้แยงรูหัวฉีด เพราะจะทำให้เกิดความเสยหายได้

เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก เป็นเครื่องมือที่ใช้กันแพร่หลายในการพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และนับวันจะมีการใช้กันมากขึ้น เกษตรกรที่รู้จักส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องมือชนิดนี้ย่อมได้เปรียบในการเลือกชื้อ และได้เครื่องพ่นยา ที่ดีมีประสิทธิภาพ ส่วนวิธีการพ่นยา การบำรุงรักษาที่ดี ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องพ่นยานั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นส่าหรับการใช้เครื่องให้ได้ผลดีและให้ได้นานที่สุด

» ส่วนประกอบและการทำงาน
» การพ่นยา
» การบำรุงรักษา
» ข้อขัดข้องและการแก้ไขเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย