เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้

ปัจจุบัน ผลไม้เป็นสินค้าส่งออกที่ทำเงินให้กับประเทศปีละนับพันล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ในการเพิ่มผลผลิตผลไม้ และการขายตลาดต่างประเทศขณะนี้คือ "แมลงวันผลไม้" จนถึงกับบางประเทศไม่ยอมรับ ผลไม้ไทยเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีแมลงวันผลไม้ระบาดมาก

แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง ทำลายผลไม้โดยการวางไข่ในผลไม้นั้น ๆ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน จะชอนไชกัดกินเข้าไปในผลไม้ทำให้เน่าและร่วงหรือผิดรูปร่างไป จากเดิมเป็น ที่รังเกียจของผู้บริโภค การระบาดของแมลงวัน ผลไม้หากไม่ป้องกันกำจัด จะทำให้ผลไม้เสียหายอย่างหนัก

» การใช้สารล่อดักทำลายแมลงวันผลไม้เพศผู้
» การใช้เหยื่อพิษ
» การทำหมันแมลง
» การเขตกรรม

  • เรียบเรียง เรณู ดอกไม้หอม กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  • จัดทำ พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย