เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้

การทำหมันแมลง

วิธีนี้ทำได้โดยนำดักแด้แมลงวันผลไม้ชนิดเดียวกับ ในพื้นที่จำนวนมากมาฉายรังสี ทำให้แมลงเหล่านี้เป็นหมัน แล้วปล่อยแมลงที่เป็นหมันนี้เข้าไปในสวนมีผลไม้ผสมพันธุ์ กับแมลงในธรรมชาติเพื่อลดการขยายพันธุ์ทำให้แมลงวัน ผลไม้ในธรรมชาติลดลงจนไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ทางเศรษฐกิจอีกต่อไป

» การใช้สารล่อดักทำลายแมลงวันผลไม้เพศผู้
» การใช้เหยื่อพิษ
» การทำหมันแมลง
» การเขตกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย