เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้

การเขตกรรม

การเขตกรรม โดยการเก็บผลที่ถูกทำลายเผาหรือ ขุดหลุมฝัง เพื่อเป็นการลดการ แพร่ขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไป แ ละตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มให้โปร่ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดให้มีการรณรงค์ เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ โดยให้มีการแข่งขัน ดักจับแมลงวันเพศ ผู้ให้ได้มากที่สุด ในช่วงเดือนที่มีการระบาด ของแมลงวันผลไม้ เป็นประจำทุกปี และนอกจากนี้ยังจัดให้ มีโครงการทำหมันแมลงวันผลไม้ ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ของกรมเพื่อร่วมกันกำจัดแมลงวันผลไม้ จึงขอให้เกษตรกร ชาวสวนร่วมมือกำจัดโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรักษาผลผลิต และคุณภาพของผลไม้ไทย

เรียบเรียง เรณู ดอกไม้หอม กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
จัดทำ พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

» การใช้สารล่อดักทำลายแมลงวันผลไม้เพศผู้
» การใช้เหยื่อพิษ
» การทำหมันแมลง
» การเขตกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย