เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้

การเขตกรรม

การเขตกรรม โดยการเก็บผลที่ถูกทำลายเผาหรือ ขุดหลุมฝัง เพื่อเป็นการลดการ แพร่ขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไป แ ละตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มให้โปร่ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดให้มีการรณรงค์ เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ โดยให้มีการแข่งขัน ดักจับแมลงวันเพศ ผู้ให้ได้มากที่สุด ในช่วงเดือนที่มีการระบาด ของแมลงวันผลไม้ เป็นประจำทุกปี และนอกจากนี้ยังจัดให้ มีโครงการทำหมันแมลงวันผลไม้ ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ของกรมเพื่อร่วมกันกำจัดแมลงวันผลไม้ จึงขอให้เกษตรกร ชาวสวนร่วมมือกำจัดโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรักษาผลผลิต และคุณภาพของผลไม้ไทย

เรียบเรียง เรณู ดอกไม้หอม กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
จัดทำ พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

» การใช้สารล่อดักทำลายแมลงวันผลไม้เพศผู้
» การใช้เหยื่อพิษ
» การทำหมันแมลง
» การเขตกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย