เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

» โรคที่สำคัญของฝ้าย
» โรคที่สำคัญของถั่วเหลือง
» โรคไหม้ของข้าว
» แมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย
» เพลี้ยจั๊กจั่นช่อมะม่วง
» การป้องกันและกำจัดหนู
» การป้องกันและกำจัดวัชโดยการปลูกพืชคลุมดิน
» การป้องกันและกำจัดตั๊กแตนโลกัสต้า
» หอยเชอรี่และการป้องกันกำจัด
» การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกอง
» โรคทุเรียน
» โรคถั่วฝักยาว
» โรคมันฝรั่ง
» โรคที่สำคัญของถั่วลิสง
» เพลี้ยไฟกล้วยไม้และการป้องกันกำจัด
» เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก
» การใช้สารสกัดจากสะเดาเพื่อฆ่าแมลงศัตรูพืช
» การควบคุมวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีผสมผสาน
» การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย