เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

แมลงในนาข้าว

จัดทำโดย นายเฉลียว คำบุญ นักศึกษาฝึกงาน

แมลงดีในนาข้าว

ด้วงดิน

ด้วงดินเป็นแมลงตัวห้ำที่แข็งแรงและว่องไว ทั้งตัวหนอนซึ่งมีสีดำเป็นมัน และตัวเต็มวัยซึ่งมีสีน้ำตาลแดงจะกินหนอนห่อใบข้าว ด้วงดินจะพบได้ในใบ ข้าวที่ถูกห่อไว้โดยหนอนห่อใบ ตัวอ่อนของด้วงดินเข้าดักแด้ในดินตามคันนา ข้าว นาสวน หรือในดินท้องนาข้าวไร่ มันกินหนอนห่อใบได้วันละ 3-5 ตัว ตัว เต็มวัยของด้วงดินนอกจากจะกินหนอนห่อใบ แล้วยังกินเพลี้ยกระโดดอีกด้วย

จิ้งหรีดหางดาบ

จิ้งหรีดหางดาบพบได้ในนาข้าวสภาพนาสวนและข้าวไร่ มันจะกระโดด จากข้าวต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเมื่อถูกรบกวนตัวเต็มวัยของจิ้งหรีดหางดาบมี สีดำ ตัวอ่อนมีสีอ่อนและมีแถบสีน้ำตาล ตัวเต็มวัยส่วนใหญ่ปีกหลังจะหลุดเมื่อ เข้ามาอยู่ในนาข้าว ตัวอ่อนเมื่อโตขึ้นมีปุ่มปีก

อวัยวะวางไข่ของจิ้งหรีดชนิดนี้มีลักษณะเหมือนดาบใช้สำหรับสอดใส่ เข้าไปตามกาบใบข้าวหรือหญ้า ตัวเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้ 40-60 ฟอง ตัวเต็ม วัยและตัวอ่อนจะกินไข่แมลงศัตรูข้าว เช่น ไข่ของหนอนผีเสื้อต่างๆ เช่น หนอน กอแถบลาย หนอนกอแถบลายสีม่วง หนอนห่อใบ หนอนกรทู้ ไข่ของแมลงวัน เจาะยอดข้าว นอกจากนี้ยังกินหนอนตัวเล็กๆ และตัวอ่อนของเพลี้กระโดดและ เพลี้ยจักจั่น

มวนเพชฌฆาต

มวนเพชฌฆาตเป็นตัวห้ำที่อยู่เดี่ยวๆ พบได้ในสภาพนาสวนและข้าวไร่ ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลมีหนามแหลม 3 อันที่หลัง มวนเพชฌฆาตพบอยู่ตามกอ ข้าวคอยล่าเหยื่อที่เป็นหนอนผีเสื้อ มันสามารถล่าเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่ามันมาก ได้โดยใช้ปากแหลมคมเหมือนเข็มแทงและปล่อยพิษทำให้เหยื่อไม่สามารถเคลื่อน ไหวได้ และดูดกินจนแมลงศัตรูพืชแห้งตาย

ด้วงเต่า

ด้วงเต่ามีหลายชนิดซึ่งมีขนาดและมีสีสรรแตกต่างกันออกไป เช่น ด้วง เต่าลายจุด ด้วงเต่าลายขวาง ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าแดง ด้วงเต่าเป็นตัว ห้ำ ทั้งตัวอ่อนตัวเต็มวัยจะกินเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาวและไรเป็นอาหารด้วงเต่ามักจะอยู่ทางส่วนบนของกอข้าว ใน สภาพข้าวไร่และข้าวนาสวน ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของด้วงเต่ากินเพลี้ยกระ โดด หนอนตัวเล็กๆ หรือไข่แมลงที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มเป็นอาหาร

มวนจิงโจ้น้ำเล็ก

มวนจิงโจ้น้ำเล็กมีขนาดเล็กเคลื่อนไหวเร็ว พบมากในนาข้าวที่มีน้ำขังทั้งตัว อ่อนและตัวเต็มวัยอยู่บนผิวน้ำมีส่วนอกกว้าง มีทั้งที่มีปีกและไม่มีปีก มวนจิงโจ้น้ำ เล็ก มีความแตกต่างจากมวนที่มีอยู่ในน้ำชนิดอื่น ตรงที่มีขนาดเล็กและขาหน้ามี ข้อเท้าเพียงปล้องเดียว ตัวเมียวางไข่ 20-30 ฟองในต้นข้าวเหนือระดับน้ำ การ เจริญเติบโตใช้เวลา 1-2 เดือนตัวเต็มวัยที่มีปีกจะบินแพร่กระจายไปที่อื่นภายหลัง การเก็บเกี่ยว

ตัวเต็มวัยของมวนจิงโจ้น้ำเล็กจะอยู่กันเป็นกลุ่มกินตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดด ที่ตกไปในน้ำ ส่วนตัวอ่อนกินเพลี้ยกระโดดและกินแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม มวนชนิดนี้เป็นตัวห้ำที่มีประสิทธิภาพเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มและกินเหยื่อที่เป็นตัว อ่อนระยะแรกได้ดี มวนจิงโจ้น้ำเล็กตัวหนึ่งๆสามารถกินเหยื่อได้ 4-7 ตัวต่อวัน

แมลงหางหนีบ

คู่หนึ่งสำหรับใช้ในการป้องกันตัวมากกว่าที่จะใช้ไว้ล่าเหยื่อ แมลงหางหนีบมีตัวสีดำ เป็นมันและมีแถบสีขาวตรงรอยต่อของแต่ละปล้องท้อง รวมทั้งมีจุดสีขาวที่ปลาย หนวดแต่ละข้าง ส่วนใหญ่พบในนาสภาพข้าวไร่ โดยอยู่ในดินบริเวณดคลนกอข้าว ต้องขุดลงไปจึงจะพบตัว ตัวเมียวางไข่ครั้งละ 200-350 ฟอง และคอยเฝ้าไข่ ตัวเต็ม วัยมีชีวิตอยู่นาน 3-5 เดือน

แมลงหางหนีบเป็นตัวห้ำที่สำคัญมันกินไข่และตัวหนอนของผีเสื้อหลายชนิด เช่นเข้าไปตามรูในต้นข้าวที่หนอนกอเจาะเอาไว้เพื่อหาหนอนกอกิน บางครั้งมันไต่ ขึ้นไปตามใบข้าวกินหนอนห่อใบ สามารถกินเหยื่อได้ 20-30 ตัวต่อวัน

แตนเบียนของหนอนห่อใบข้าว

แตนเบียนชนิดนี้มีขนาดเล็ก ตัวยาวและปลายปล้องแหลม โคนขาที่ติกอยู่กับ ลำตัวเป็นแผ่นใหญ่ ตัวมีสีดำและท้องสีดำสลับแดง พบทั่วๆไปในนาข้าวทุกสภาพ โดยทำลายหนอนห่อใบข้าวมันจะว่างไข่ 1-2 ฟอง ในตัวหนอนห่อใบแต่ละตัว ตัว อ่อนของแตนเบียนชนิดนี้ค่อนข้างดุร้ายกินตัวอ่อน ตัวอื่นที่เจริญเติบโตในหนอนห่อ ใบตัวเดียวกัน ตัวเต็มวัยจะออกมาจากดักแด้หรือหนอนห่อใบและมีชีวิตอยู่ได้ 2-4 วัน

แตนเบียนของหนอนกระทู้

แตนเบียนชนิดนี้มีขนาดเล็กและปีกใส ปีกหน้ามีเซลปิด ตามีขน หนวดยาว เท่ากับความยาวตัว ชอบอยู่ในนาสภาพข้าวไร่ มันทำลายหนอนกระทู้โดยตัวเมีย จะวางไข่ 3-5 ฟองในตัวหนอนกระทู้แต่ละตัว ตัวอ่อนแตนเบียนกัดกินอยู่ภายในตัว หนอน เมื่อโตเต็มที่แล้วจะออกมาชักใยสร้างรังดักแดสีน้ำตาลหุ้มอยู่ที่ข้างตัวหนอน ที่มันกัดกิน หลังจากนั้น 4-8 วันตัวเต็มวัยของแตนเบียน จึงออกมาและมีชีวิตอยู่ 6-8 วัน

แตนเบียนของหนอนกอข้าว

แตนเบียนชนิดนี้มีขนาดกลางปีกหน้ามีเส้นลายปีกขวาง 2 เส้น ส่วนปีกหลังมี ช่องว่างเป็นเซลยาว มีสีแดงสลับดำและมีแถบสีขาวที่ปลายท้องแตนเบียนชนิดนี้พบ มากในสภาพนาสวน ทำลายหนอนกอข้าว ชนิดหนอนกอสีครีมและสีขาว โดยมันจะ วางไข่ไว้ในหนอนกอข้าวฟองละตัว เมื่อฟักเป็นตัวอ่อนจะกัดกินอยู่ข้างในตัวหนอน จนหนอนตายจึงออกมาจากซากตัวหนอนมาเข้าดักแด้อยู่ภายในโพรงต้นข้าว

แมลงปอเข็ม

แมลงปอเข็มมีปีกแคบและบินไม่เก่งเหมือนแมลงปอชนิดอื่น ตัวเต็มวัยมีสี เขียวแกมเหลืองและดำ ส่วนท้องยาวเรียว ตัวผู้มีสีสดใสกว่าตัวเมีย ตัวอ่อนของ แมลงปอเข็มอยู่ในน้ำจะไต่ขึ้นมาบนต้นข้าวเพื่อหาเหยื่อจำพวกตัวอ่อนของเพลี้ย กระโดดและเพลี้ยจักจั่น ส่วนตัวเต็มวัยชอบบินอยู่ใต้พุ่มข้าวเพื่อหาเหยื่อซึ่งเป็น แมลงที่กำลังบินและเพลี้ยจักจั่นที่เกาะอยู่บนต้นข้าว

» แมลงร้ายในนาข้าว
» แมลงดีในนาข้าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย