เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

ข้าวขาวดอกมะลิ 105

กรมส่งเสริมการเกษตร

แมลงที่สำคัญ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การป้องกันกำจัด :

  1. ใช้หลอดไฟหรือชนิดเรืองแสง (นีออน)ล่อและเก็บตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาทำลาย
  2. ใช้สารเคมีประเภทดูดซึม จำพวกคาร์โบฟูราน เช่น ฟูราดาน 3 วีดูราแทร์ โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

หนอนกอ
การป้องกันกำจัด :

  1. เผาตอซังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว
  2. ใช้หลอดไฟชนิดเรืองแสงล่อและเก็บตัวผีเสื้อหนอนกอมาทำลาย
  3. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ บีเอช ชี หรือ ฟูราดาน โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

หนอนม้วนใบ
การป้องกันกำจัด :

  1. ทำความสะอาดแปลงนา ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนอนม้วนใบ
  2. ใช้หลอดไฟชนิดเรืองแสงล่อและเก็บตัวผีเสื้อหนอนม้วนใบมาทำลาย
  3. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไธออน โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

แมลงสิง
การป้องกันกำจัด :

  1. ทำความสะอาดแปลงนา ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสิง
  2. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไธออน โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

» ลักษณะทั่วไป
» การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อให้ผลผลิตสูง
» โรคที่สำคัญ
» แมลงที่สำคัญ
» สัตว์ศัตรูที่สำคัญ
» การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้ทำพันธุ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย