เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

ผักบุ้งจีน

แมลงศัตรูผักบุ้งและการป้องกันกำจัด

1. เพลี้ยอ่อน Aphid.

Aphis gossypii (Aphidiae)
ลักษณะ ตัวอ่อนที่มีสีต่าง ๆ กัน ส่วนใหญ่สีเขียวเข้มจนเกือบดำ แต่ถ้าหากตัวอ่อนเกิดใต้กลุ่มใบที่หนาแน่นมาก และอุณหภูมิสูง ตัวอ่อนอาจมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร และสีซีดเหลืองหรือเกือบขาว
ชีพจักร ในเขตร้อนบ้านเรา จะไม่ออกเป็นไข่ แต่ออกลูกเป็นตัวตามใบของพืชและช่อดอก ตัวอ่อนจะแก่ใน 4-20 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และจะให้ตัวอ่อนประมาณ 20-140 ตัวต่อครั้งทุก 2-9 วัน
การทำลาย ดูดกินน้ำเลี้ยงพืช
การป้องกัน ใช้สารเคมี พิษตกค้างน้อยที่สุด หรือไม่ควรใช้เลย

2. ผีเสื้อหัวกะโหลก Death’s head Moth

Acherontia lachesis (Sphingidae)
ลักษณะ ตัวหนอนมีสีเขียวมีแถบสีเหลืองขอบฟ้าข้างลำตัวขนาดโตเต็มที่ 10-12 เซนติเมตร
การทำลาย ตัวหนอนกัดกินใบ
ชีพจักร ผีเสื้อวางไข่สีเขียวเป็นใบเดี่ยวตามใบพืชอาศัยระยะไข่ฟักประมาณ 5 วัน ออกเป็นตัวหนอนกัดกินใบประมาณ 3 สัปดาห์ เข้าดักแด้ในดินระยะดักแด้ประมาณ 2 สัปดาห์ ตัวแก่เป็นผีเสื้อสีน้ำตาล
การป้องกัน ใช้สารเคมี พิษตกค้างน้อยที่สุด

» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» ลักษณะการเจริญเติบโต
» สภาพแวดล้อมที่ต้องการ
» พันธุ์ผักบุ้งจีน
» การปลูกผักบุ้งจีนเพื่อบริโภคสด
» การดูแลรักษา
» แมลงศัตรูผักบุ้งและการป้องกันกำจัด
» โรคผักบุ้งและการป้องกันกำจัด
» คุณภาพผักบุ้งจีนส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย