เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

กระเจี๊ยบเขียว

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะคุณภาพของกระเจี๊ยบเขียวที่ตลาดต่างประเทศต้องการ

กระเจี๊ยบเขียวฝักสด

 1. ฝักอ่อนสด มีเส้นใยน้อย
 2. ปราศจากโรค แมลง หรือตำหนิจากโรคแมลง
 3. รูปร่างฝักเป็น 5 เหลี่ยม ตรง ไม่คดงอ
 4. ฝักต้องมีสีเขียวเข้มสม่ำเสมอทั้งฝัก
 5. ความยาวฝัก 5-12 เซนติเมตร

กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง

 1. ฝักอ่อนสด มีเส้นใยน้อย
 2. ปราศจากโรคแมลงหรือตำหนิจากโรคแมลง
 3. ฝักเป็น 5 เหลี่ยม สีเขียว
 4. ความยาวฝัก 5-9 เซนติเมตร

กระเจี๊ยบเขียวสำหรับแปรรูป

 1. ฝักอ่อนสด อายุ 2-3 วัน หลังจากผสมเกสร
 2. ปราศจากโรคแมลง หรือตำหนิจากโรคแมลง
 3. สีเขียว
 4. ความยาวฝัก 2.5-5 เซนติเมตร
 5. รูปร่างฝักมีจำนวน 8 เหลี่ยม

» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» พันธุ์และแหล่งพันธุ์
» ฤดูปลูก
» การเตรียมแปลงปลูกและการปลูก
» อายุการเก็บเกี่ยว
» แมลงศัตรูกระเจี๊ยบเขียว
» โรคกระเจี๊ยบเขียว
» วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
» การขนส่ง
» การเก็บเมล็ดพันธุ์
» ลักษณะคุณภาพของกระเจี๊ยบเขียวที่ตลาดต่างประเทศต้องการ
» ข้อควรคำนึงก่อนปลูก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย