เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

การถอดดอก

เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 38 วัน หรือเมื่อต้นข้าวโพดมีใบจริงครบ 7 คู่ หรือ 14 ใบ ช่อดอกตัวผู้จะเริ่มโผล่ออกมาจากใบธง (ใบยอด) ให้ถอดช่อดอกตัวผู้ทิ้ง โดยใช้มือหนึ่งจับลำต้นไว้ ส่วนอีกมือหนึ่งให้จับใบข้าวโพดที่ม้วนอยู่ตรงกลางของยอดแล้วดึงออกมาตรง ๆ การถอดดอกนี้ก็เพื่อป้องกันข้าวโพดผสมพันธุ์กันเพราะถ้ามีการผสมพันธุ์เกิดขึ้น ข้าวโพดฝักอ่อนจะมีคุณภาพด้อยลง เนื่องจากเมล็ดจะโป่งพองและทำให้ข้าวโพดไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ นอกจากนี้การถอดดอกยังช่วยเร่งให้สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น และยังเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอีกด้วย

» การถอดดอก
» ดินและการเตรียมดิน
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
» การเตรียมเมล็ดพันธุ์
» การปอกเปลือก
» การปลูก
» มาตรฐานฝักอ่อน
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย