เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนได้เมื่อมีไหมโผล่พ้นฝักออกมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร หรือเมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 45-50 วัน สำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวให้จับส่วนก้านฝักหักหรือบิด แล้วดึงฝักออกจากต้นใส่ลงในภาชนะเช่น ตะกร้า ถุงหรือกระสอบแล้วรวบรวมเก็บไว้ การเก็บควรกระจายข้าวโพดฝัดอ่อนไว้ในอากาสระบายถ่ายเทได้ อย่ากองสุมกันจะทำให้ฝักข้าวโพดเน่าเสียหาย การเก็บเกี่ยวควรเก็บติดต่อกันทุก ๆ วัน โดยเก็บไล่จากฝักบนสุดลงมาฝักที่อยู่ด้านล่าง ข้าวโพดต้นหนึ่ง ๆ จะให้ฝักอ่อนประมาณ 3-4 ฝัก ระยะเวลาในการเก็บฝักประมาณ 10-12 วัน ก็จะหมดรุ่น ผลผลิตโดยเฉลี่ยจะได้ข้าวโพดอ่อนทั้งเปลือกประมาณ 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้วประมาณ 100-175 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล และการจัดการ

» การถอดดอก
» ดินและการเตรียมดิน
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
» การเตรียมเมล็ดพันธุ์
» การปอกเปลือก
» การปลูก
» มาตรฐานฝักอ่อน
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย