เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนได้เมื่อมีไหมโผล่พ้นฝักออกมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร หรือเมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 45-50 วัน สำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวให้จับส่วนก้านฝักหักหรือบิด แล้วดึงฝักออกจากต้นใส่ลงในภาชนะเช่น ตะกร้า ถุงหรือกระสอบแล้วรวบรวมเก็บไว้ การเก็บควรกระจายข้าวโพดฝัดอ่อนไว้ในอากาสระบายถ่ายเทได้ อย่ากองสุมกันจะทำให้ฝักข้าวโพดเน่าเสียหาย การเก็บเกี่ยวควรเก็บติดต่อกันทุก ๆ วัน โดยเก็บไล่จากฝักบนสุดลงมาฝักที่อยู่ด้านล่าง ข้าวโพดต้นหนึ่ง ๆ จะให้ฝักอ่อนประมาณ 3-4 ฝัก ระยะเวลาในการเก็บฝักประมาณ 10-12 วัน ก็จะหมดรุ่น ผลผลิตโดยเฉลี่ยจะได้ข้าวโพดอ่อนทั้งเปลือกประมาณ 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้วประมาณ 100-175 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล และการจัดการ

» การถอดดอก
» ดินและการเตรียมดิน
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
» การเตรียมเมล็ดพันธุ์
» การปอกเปลือก
» การปลูก
» มาตรฐานฝักอ่อน
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย