เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์สุวรรณ 2 หรือพันธุ์รังสิต 1 ก็ได้ โดยใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานธรรมดาหรือข้าวโพดหวานพิเศษ ก็จะใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 6 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ข้าวโพดหวานทั้ง 2 ชนิดนี้มีข้อจำกัดคือ ไม่ต้านทานโรคราน้ำค้าง จึงต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูกเพื่อป้องกันโรคราน้ำค้าง โดยใช้สารเคมีเอพรอน 75 ในอัตรา 7 กรัม (1 ซอง) ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 1 กิโลกรัม

วิธีคลุกยา ให้ใช้น้ำเปล่าประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ (10 ซีซี) ราดลงบนเมล็ดก่อน แล้วจึงเทสารเคมีลงไป ใช้ไม้คนคลุกเคล้าให้ทั่ว น้ำจะช่วยทำให้สารเคมีเกาะติดเมล็ดได้ดีขึ้น

อนึ่งในฤดูฝนเกษตรกรควรเลือกใช้พันธุ์ข้าวโพดไร่ ซึ่งต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดีกว่าพันธุ์ข้าวโพดหวาน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาโรคราน้ำค้างที่ระบาดมากในฤดูฝน

» การถอดดอก
» ดินและการเตรียมดิน
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
» การเตรียมเมล็ดพันธุ์
» การปอกเปลือก
» การปลูก
» มาตรฐานฝักอ่อน
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย