เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

มาตรฐานฝักอ่อน

โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตลาดฝักอ่อนสด แช่แข็ง หรือโรงงานบรรจุกระป๋องต่างต้องการข้าวโพดอ่อนปอกเปลือกแล้วที่มีแกนอ่อนสีเหลืองอ่อน ฝักสมบูรณ์ไม่หักหรือคดงอการเรียงของไข่ปลาตรงและแน่น ไม่แยกให้เห็นเป็นร่อง และไข่ปลาไม่โป่งพอง ไม่มีรอยมีดกรีดหรือรอยดำ และต้องเอาเส้นไหมออกให้หมด ขนาดของฝักมี 2 ขนาด คือ

  1. ขนาดเล็ก (เกรดเอ) ฝักมีความยาว 4-7 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0-1.2 เซนติเมตร
  2. ขนาดกลาง (เกรดบี) ฝักมีความยาว 7-9 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2-1.5 เซนติเมตร

» การถอดดอก
» ดินและการเตรียมดิน
» การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
» การเตรียมเมล็ดพันธุ์
» การปอกเปลือก
» การปลูก
» มาตรฐานฝักอ่อน
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย