เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

ผักกาดขาวปลี (Chinese Cabbage)

ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่ปลูกกันมากในประเทศจีนตอนใต้ ไต้หวันและในประเทศไทย ผักกาดขาวปลีนับว่าเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนใบ รับประทาน เป็นผักสดหรือใช้ประกอบอาหารอื่น ๆ

ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีอายุปีเดียว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ปลูกได้ดีที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินอยู่ในช่วงพอเหมาะประมาณ 6-6.8 อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25-20 องศาเซลเซียส และควรได้รับแสงแดดตลอดวัน

» พันธุ์
» การเตรียมดิน
» การปลูก
» การเพาะและการย้ายกล้า
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» การเก็บเกี่ยว
» โรค
» แมลงที่สำคัญ

เอกสารอ้างอิง

  • อุดม โกสัยสุก 2530 การปลูกผักกินใบ
  • กองบรรณาธิการฐานเกษตร 2534 รวมเรื่องผัก
  • กลุ่มหนังสือเกษตร 2535 สวนผัก
  • ทศพร แจ้งจรัส 2531 ผักฤดูหนาวและผักตระกูลกระหล่ำ
  • สมพร เทพเดชา 2533 การจัดการสวนผัก
  • โครงการหลวง 2533 การปลูกผักบนที่สูงของประเทศไทย
  • สมศิริ แสงโชติ 2532 โรคของพืชเศรษฐกิจ....พืชผัก ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • จิรา ณ หนองคาย เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผักผลไม้ และดอกไม้
  • โกสินทร์ สายแสงจันทร์ 2536 วิธีปลูกผักสำคัญบางชนิด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย