เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกกระหล่ำดอก

อาการผิดปกติในกะหล่ำดอก

ลักษณะอาการผิวปกติที่อาจเกิดขึ้นกับกะหล่ำดอกในระหว่างการเจริญเติบโตมีดังต่อไปนี้

1. Riceyness เป็นอาการที่กะหล่ำสร้างดอกก่อนอายุที่เหมาะสม ทำให้ดอกกะหล่ำมีลักษณะเป็นช่อดอกขนาดเล็กจำนวนมากฟูเป็นปุยกำมะหยี่ทำให้คุณภาพดอกกะหล่ำลดลงไม่เป็นที่นิยมของตลาด สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่าพันธุ์ที่ปลูกในฤดูร้อนมักจะเกิดอาการเช่นนี้ และในสภาพความชื้นในอากาศสูงเกินไป กะหล่ำได้รับปุ๋ยไนโตเจนมากเกินไปก็จะทำให้เกิดลักษณะดังกล่าวได้

2. Leafy หรือ Bracts เป็นลักษณะที่กะหล่ำดอกมีใบแซม โดยเกิดมีใบเล็กๆ แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างผิวของดอกซึ่งมักจะแยกอยู่เป็นกลุ่มหลวม มักพบในบริเวณที่มีอากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส

3. Blindeness เป็นอาการที่เกิดจากตายอดถูกทำลายโดยสาเหตุต่างๆ ทำให้พืชไม่สามารถสร้างดอกได้ ถ้าเป็นในขณะที่ยังเล็กอยู่ก็จะตรวจพบว่ายอดด้วน แต่ถ้าเกิดกับต้นที่โตแล้วใบอาจปกปิดยอดไว้ จะสังเกตได้จากอาการใบมีสีเขียวเข้ม หนา แข็งแรง ทั้งนี้เนื่องจากมีการสะสมของพวกคาร์โบไฮเดรทที่ใบมาก บางต้นอาจจะแตกตาข้าง สาเหตุของอาการดังกล่าวเกิดจากแรงกระทบกระเทือนจากการย้ายกล้าหรือโรคแมลงทำลาย และนอกจากนั้นสภาพอากาศหนาวจัดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วย

4. Buttoning เป็นอาการที่กะหล่ำดอกมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญทางใบไปเป็นระยะดอกก่อนเวลาอันสมควร ต้นที่แก่เกินวัยจะทำให้ดอกกะหล่ำเป็นตุ่มขนาดเล็กในขณะที่มีใบเล็กๆ เพียง 2-3 ใบเท่านั้น ดอกกะหล่ำที่เจริญขึ้นมานี้ในไม่ช้าก็จะแตกช่อดอกต่อไป สาเหตุเกิดจากการย้ายกล้าที่มีอายุมากเกินไป

5. Whiptail เป็นอาการที่เกิดในส่วนยอด โดยยอดจะมีอาการย่น บิด สีเขียวเข้ม หนาเปราะ แผ่นใบไม่ขยายตัว ใบมีรูปร่างผิดปกติ เหลือแต่เส้นกลางใบเจริญยาวเรียวขึ้นมา ใบที่เกิดตามมาจะชะงักและตายอดจะไม่เจริญ แม้บางต้นจะพยายามแตกตาใหม่แต่จะให้ดอกที่ด้อยคุณภาพ สาเหตุเกิดจากการขาดธาตุโมลิบนั่ม และมักพบในดินที่มีสภาพเป็นกรดจัดมี pH ต่ำกว่า 5.5 แก้ไขได้โดยการใส่ปูนขาวแล้วผสมด้วยโซเดียมโมลิบเดท หรือแอมโมเนียมโมลิบเดท ในอัตรา 160-600 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วหว่านลงให้ทั่วแปลงที่แสดงอาการ

6. Browing หรือ Hollow stem เป็นอาการแผลสีน้ำตาลของดอกกะหล่ำที่เกิดจากไส้กลางกลวง ทำให้ดอกมีรสขมและคุณภาพภายนอกเสียไป อาการเริ่มจากไส้กลางภายในลำต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ต่อมาเนื้อเยื่อบริเวณนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนไป จนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลดำ บางครั้งอาจมีเชื้อราแทรกซ้อน แก้ไขโดยใช้โบแรกซ์ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รวมกับปุ๋ยที่ให้ หรืออาจใช้สารละลายโบแรกซ์ความเข้มข้น 0.25-0.50 เปอร์เซ็นต์ ฉีดพ่นในอัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ควรระวังอย่าใช้มากเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อพืชได้

» พันธุ์กะหล่ำดอก
» สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม
» การเพาะกล้า
» การเตรียมดินปลูก
» การปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» การเก็บเกี่ยว
» อาการผิดปกติในกะหล่ำดอก
» โรคและแมลง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย