เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

เห็ดเศรษฐกิจที่เพาะได้ในประเทศไทย

เห็ดหูหนู

 • ลักษณะดอก
  เป็นแผ่นคล้ายหูหนู ไม่มีครีบ มีก้านสั้นมากหรือไม่มี เมื่อแก่เต็มที่ ปลายขอบดอกจะบานเห็นหยัก ดอกหนานุ่ม ขนยาว
 • พันธุ์
  ได้แก่ พันธุ์ดอกสีน้ำตาลเข้า (น้ำตาลแดง) และพันธุ์สีขาว
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  อุณหภูมิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส ความชื้นช่วงเห็ดออกดอกไม่ต่ำกว่า 95% ให้แสงบ้างพอสมควร ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 4.5-7.5 โรงเรือนควรมีการถ่ายเทอากาศได้พอสมควร
 • วิธีการเพาะ
  เพาะได้ทั้งในถุงพลาสติกและในท่อนไม้ (เพาะเลียนแบบธรรมชาติ)
 • ปัญหาในการเพาะ
  หากโรงเรือนมีความชื้นมากเกินไป จะทำให้ดอกเห็ดเจริญออกมาแล้วเน่าเละ
 • การแก้ไข
  ให้ความชื้นในโรงเรือนที่พอเหมาะ โรงเรือนต้องมีความสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี

เห็ดฟาง

 • ลักษณะดอก
  เริ่มแรกจะเกิดเป็นดอกสีขาวมีปลอกคลุม พอโตขึ้นมาจะมีลักษณะคล้ายร่ม ด้านล่างหมวกจะมีครีบ ดอกเห็ดแรกบานจะมีสีขาว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงอ่อน
 • พันธุ์
  ได้แก่ พันธุ์พื้นเมืองของไทย (ดอกสีขาว) และพันธุ์ไต้หวัน (ดอกสีน้ำตาลดำ)
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  อุณหภูมิประมาณ 35-37 องศาเซลเซียส ความชื้นภายในกองฟาง 60-70% ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่า 80% ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.5-7 ให้มีแสงสว่างเข้ามาในโรงเรือนได้บ้างเล็กน้อย
 • วิธีการเพาะ
  สามารถเพาะได้ทั้งแบบกองเตี้ย กองสูง (บนพื้นดิน) หรือโรงเรือนแล้วอบไอน้ำ
 • ปัญหาในการเพาะ
  ดอกเห็ดที่เพาะได้มีขนาดเล็ก เส้นใยเดินไม่สม่ำเสมอ
 • การแก้ไข
  เส้นใยเห็นไม่ควรต่อเชื้อหลายครั้ง และควรให้มีแสงสว่างเข้ามาในโรงเรือนบ้าง

เห็ดหอม

 • ลักษณะดอก
  หมวกดอกมีลักษณะกลม ผิวหมวกด้านบน มีสีน้ำตาล-น้ำตาลปนแดง บางพันธุ์อาจมีขนหรือเม็ดหยาบ ๆ ติดอยู่บนหมวกดอก
 • พันธุ์
  ได้แก่ พันธุ์เบอร์ 1 และเบอร์ 3 ของกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากมีเส้นใยที่ทนต่ออุณหภูมิที่แปรปรวนได้สูง
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 3.5-4.5 เห็ดหอมต้องการแสงช่วงการเจริญของดอกเห็ด
 • วิธีการเพาะ
  เพาะในถุงขี้เลื่อย และท่อนไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ก่อ
 • ปัญหาในการเพาะ
  เกิดเชื้อราชนิดอื่นในก้อนเชื้อเห็ดระหว่างการเพาะ
 • การแก้ไข
  โรงเรือนต้องสะอาด และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

เห็ดนางรม

 • ลักษณะดอก
  หมวกดอกคล้ายหอยนางรม ก้านดอกชูขึ้น ก้านสั้น ครีบดอกเป็นแผ่นบาง ๆ สีขาวหรือเทา
 • พันธุ์
  ได้แก่ พันธุ์ดอกสีขาวและสีเทา
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  อุณหภูมิประมาณ 2.4-33.5 องศาเซลเซียส ความชื้น 70-80% เห็ดนางรมต้องการแสงสว่างอย่างน้อย 15 นาที/วัน
 • วิธีการเพาะ
  เพาะในท่อนไม้เนื้ออ่อน หรือในถุงพลาสติก
 • ปัญหาในการเพาะ
  เห็ดออกดอกช้าหลังจากเปิดถุงแล้ว
 • การแก้ไข
  หลังจากที่เส้นใยเดินเต็มถุงแล้ว ควรปล่อยให้เส้นใยรัดตัวให้แน่น ประมาณ 8-10 วัน จากนั้นจึงเปิดถุงออก

เห็ดนางฟ้า

 • ลักษณะดอก
  หมวกดอกมีเนื้อแน่นสีคล้ำ ดอกออกมาเป็นดอกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุกก็ได้ ก้านดอกจะมีวงแหวนรอบ ก้านสั้น ครีบดอกมีสีขาว
 • พันธุ์
  ได้แก่ พันธุ์เบอร์ 1 และเบอร์ 2 ของกรมวิชาการเกษตร ดอกมีสีน้ำตาลดำอมเทา
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 80-85%
 • วิธีการเพาะ
  เพาะในถุงพลาสติก
 • ปัญหาในการเพาะ
  ก้อนเชื้อเสียเนื่องจากมีเชื้อราอื่นขึ้นปะปน
 • การแก้ไข
  ไม่ควรใส่อาหารเสริมในก้อนเชื้อมากเกินไป นึ่งฆ่าเชื้อโรคในก้อนเชื้อ ที่อุณหภูมิประมาณ 70-100 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง และโรงเรือนต้องสะอาด

เห็ดเปาฮื้อ

 • ลักษณะดอก
  คล้ายหอยโข่งทะเล ดอกหนา ผิวดอกมีสีคล้ำ
 • พันธุ์
  ได้แก่พันธุ์เบอร์ 1 ของกรมวิชาการเกษตร ดอกสีน้ำตาล
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  อุณหภูมิประมาณ 22-28 องศาเซลเซียส ความชื้น 75-78% ความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 6.5-7.2 ต้องการแสงสว่างมาก
 • วิธีการเพาะ
  เพาะในถุงพลาสติก
 • ปัญหาในการเพาะ
  เกิดเมือกสีน้ำตาล รบกวนการเกิดดอกบนก้อนเชื้อ และมีกลิ่นเหม็น
 • การแก้ไข
  ขูดเมือกดังกล่าวทิ้ง และล้างด้วยน้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 10%

เห็ดแชมปิญอง

 • ลักษณะดอก
  หมวดกอกคล้ายกระดุม มีสีขาว สีครีม หรือสีน้ำตาล ครีบดอกมีลักษณะคล้ายซี่ร่ม ก้านดอกสีขาว
 • พันธุ์
  ได้แก่ พันธุ์ดอกสีขาว สีครีม และสีน้ำตาล
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  อุณหภูมิประมาณ 16-18 องศาเซลเซียส ความชื้น 80-85% ความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 7.0-7.4
 • วิธีการเพาะ
  เพาะบนปุ๋ยหมักในโรงเรือน
 • ปัญหาในการเพาะ
  ดอกเห็ดเล็ก ก้านดอกยาว บานง่าย และแห้งตายก่อนเก็บ
 • การแก้ไข
  ใส่เชื้อเห็ดให้มากพอ และดินที่นำมากลบทับบนปุ๋ยหมักต้องสะอาด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย