เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว

การเพาะกล้า

1. การเพาะเมล็ด

  • แช่เมล็ดในน้ำอุ่นอุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้วแช่ในน้ำธรรมดานาน 1 วัน เพื่อให้เมล็ดงอกได้ดีและสม่ำเสมอ
  • ผึ่งเมล็ดให้พอหมาดๆ คลุกยาป้องกันกำจัดเชื้อรา แล้วปลูกทันที
  • ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม เมล็ดจะงอกหลังจากเพาะ 10-15 วัน ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส เมล็ดจะงอกช้า คือ 21 วันขึ้นไป

2. การเตรียมแปลงกล้า

แปลงกล้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รองพื้นอัตรา 3-5 ตัน/ไร่ และฟูราดาน อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่

3. การดูแลรักษา

  • พ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เมื่อมีโรคระบาด สารที่ใช้ เช่น ไดเทนเอ็ม แมนเซทดี
  • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เมื่อพบแมลงระบาด สารที่ใช้ เช่น เซฟวิน มาลาไธออน
  • เมื่อกล้าอายุ 1 เดือน ใช้แอมโมเนียมซัลเฟต หรือยูเรียสลับกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วแปลงทุก 20 วัน จนกว่าจะย้ายกล้า

» การเพาะกล้า
» การปลูก
» เทคนิคการผลิตหน่อขาว
» โรคแมลง
» แมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย