สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรกองทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดังนี้

1. นางสาวอภิรดี สุพรรณ
2. นายประเสริฐ ทองนุ่น
3. นายสุนทร ลิ้มภิกุล
4. นายประวิทย์ ใจห้าว
5. นายอาน่า วิภูสมิทธ์
6. นายณรงค์ แก้วพรพงศ์
7. พันตำรวจเอก (พิเศษ) พินิจ ไชยเสนีย์
8. นายชัยมงคล เสน่หา
9. นายอนุศักดิ์ อนุการ

สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย