สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2557

เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ดังนี้

1. นายสุวิชา พานิชผล
2. นางสาวสายลม กาบบัวแดง
3. นายโยธิน ศรีจันทร์เทพ
4. นายแพทย์สง่า คุณยศยิ่ง
5. ร้อยเอกทองทศ มากสาคร
6. นางมณีรัตน์ โกทันต์
7. นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
8. นายปิยะบุตร พรหมลักขโณ

สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย