สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 53/ 2557

เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้

1. นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
2. นายธนกฤต ชะเอมน้อย
3. นายสุนัย จุลพงศธร
4.นายอารี ไกรนรา
5.นายณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์
6.นายธีร์ บริรักษ์
7.นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล
8.นายธานัท ธนวัชรนนท์
9.นางสาวสุดา รังกุพันธ์
10.นายชัยอนันต์ ไผ่สีทอง
11.นายพงศ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
12.นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
13.นายพฤทธ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข

สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย