สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)

      คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไว้ได้ โดยกระทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 16:30 น. หลังจากประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย