สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชกรรม

ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน

» ยาหอมเทพวิจิตร
» ยาหอมทิพโอสถ
» ยามหานิลแท่งทอง
» ยาเขียวหอม
» ยาประสะกะเพรา
» ยาเหลืองปิดสมุทร
» ยาอัมฤควาที
» ยาประสะมะแว้ง
» ยาจันทลีลา
» ยาตรีหอม
» ยาประสะจันทน์แดง
» ยาหอมอินทจักร์
» ยาประสะไพล
» ยาหอมเนาวโกฐ
» ยาวิสัมพยาใหญ่
» ยาธาตุบรรจบ
» ยาประสะกานพลู
» ยากวาดแสงหมึก
» ยามันทธาตุ
» ยาไฟประลัยกัลป์
» ยาไฟห้ากอง
» ยาประสะเจตพังคี
» ยาธรณีสัณฑะฆาต
» ยาบำรุงโลหิต
» ยาประสะเปราะใหญ่
» ยามหาจักรใหญ่
» ยาเนาวหอย
» ยาถ่าย

ยามหานิลแท่งทอง

วัตถุส่วนประกอบ เนื้อเม็ดสะบ้ามอญสุม กระดูกกาสุม กระดูกงูเหลือมสุม หวายตะค้าสุม เม็ดมะละกอสุม ลูกมะคำควายดีสุม ถ่านไม้สัก จันทน์แดง จันทน์เทศ ใบพิมเสน ใบหญ้านาง หมึกหอม หนักสิ่งละ 1 ส่วน เบี้ยจั่นคั่วให้เหลือง 3 เบี้ย

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด ปิดทองคำเปลว หนักเม็ดละ 0.5 กรัม
สรรพคุณ แก้ไข้ แก้กระหายน้ำ แก้หัด อีสุก อีใส
ขนาดรับประทาน รับประทานวันละ 2 ครั้ง
ผู้ใหญ่ ครั้งละ 3 – 4 เม็ด
เด็ก ครั้งละ 1 – 2 เม็ด
ขนาดบรรจุ 30 เม็ด

»» วิธีปรุงยา
»» การชั่งตัวยา
»» การคัดเลือก, การเก็บตัวยา
»» การใช้ตัวยาอันตราย
»» ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย