สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชวัตถุ

พืชวัตถุ

» พืชจำพวกต้น
» พืชจำพวกเถา-เครือ
» พืชจำพวกหัว-เหง้า
» พืชจำพวกผัก
» พืชจำพวกหญ้า
» ว่าน
» เห็ด

เห็ด

เห็ดสมควรจัดเห็ดอยู่ในพืชวัตถุ เนื่องเพราะเห็นนี้ใช้เพาะปลูก และเจริญเติบโตคล้ายพืช

เห็ดโคน รสเย็นหวาน

 • สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย แก้ช้ำใน

เห็ดจาวมะพร้าว รสเย็นหวาน

 • สรรพคุณ ชูกำลัง บำรุงร่างกาย แก้ช้ำใน

เห็ดจอมปลวก รสเย็นหวาน

 • สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย บำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น

เห็ดตับเต่าขาว เป็นเมือก รสเย็น

 • สรรพคุณ บำรุงร่างกาย แก้ช้ำใน

เห็ดตับเต่าดำ เป็นเมือก รสเย็น

 • สรรพคุณ บำรุงร่างกาย แก้ช้ำใน

เห็ดฟาง รสเย็นหวาน

 • สรรพคุณ ชูกำลัง บำรุงร่างกาย แก้ช้ำใน

เห็ดเผาะ รสเย็นหวาน

 • สรรพคุณ ชูกำลัง บำรุงร่างกาย เจริญอาหาร แก้ช้ำใน

เห็ดหูหนู รสจืดหวาน

 • สรรพคุณ บำรุงร่างกาย ทำให้เนื้อเย็น แก้ช้ำใน

เห็ดกระถินพิมาน ได้จากไม้กระถินพิมานผุ รสเย็นเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้เริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง แก้พิษฝีอักเสบ แก้ไข้กาฬ

เห็ดขี้ควาย เกิดจากกองขี้ควายที่ขี้ไว้นานและแห้ง รสเมาเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้ลมกองละเอียด แก้นอนไม่หลับ แก้พิษไข้ร้อนกระสับกระส่าย

เห็ดขี้วัว เกิดจากกองขี้วัวที่ขี้กองไว้นานและแห้ง รสเมาเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้ลมกองละเอียด แก้นอนไม่หลับ แก้พิษไข้ร้อนกระสับกระส่าย

เห็ดงูเห่า เกิดจากรากไม้ ลักษณะคล้ายงูเห่าแผ่แม่เบี้ยขึ้นเป็นรา รสเมาเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้ไขพิษ ไข้กาฬ ดับความร้อน แก้กระสับกระส่าย

 

เห็ดหญ้าคา รสเมาเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้พิษฝีอักเสบ ปวดแสบปวดร้อน

เห็ดหญ้าแพรก รสเมาเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้พิษโลหิต แก้ไข้ท้องเดิน แก้ไขกาฬ แก้ลม ดับพิษ ฝีอักเสบ

เห็ดหญ้าหวาย รสเผ็ดฝาดชื่น

 • สรรพคุณ แก้พิษไข้เพ้อคลั่ง แก้ร้อนรุ่ม แก้ท้องเดิน แก้ลม แก้ไขกาฬ

เห็ดตาล เกิดจากไม้ตาลผุ รสฝาดเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้ไขพิษ ไข้กาฬ ไข้รากสาด ดับพิษฝี

เห็ดเตย เกิดจากไม้เตยผุ รสเมาเบื่อเย็น

 • สรรพคุณ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้ร้อน กระสับกระส่าย แก้ลงแดง แก้ไข้รากสาด

เห็ดไผ่ เกิดจากไม้ไผ่ผุ รสเมาเบื่อ

 • สรรพคุณ ระงับประสาท แก้นอนไม่หลับ ร้อนรุ่ม

เห็ดมะขาม เกิดจากไม้มะขามผุ รสเย็นเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ฝีอักเสบ

เห็ดมะพร้าว เกิดจากไม้มะพร้าวผุ รสฝาดเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้พิษไข้ แก้ท้องร่วง แก้พิษโลหิต แก้ร้อนรุ่ม

เห็ดหมาก เกิดจากไม้หมากผุ รสฝาดเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้พิษไข้ แก้ท้องร่วง แก้พิษโลหิต แก้ร้อนรุ่ม

เห็ดไม้แดง เกิดจากไม้แดงผุ รสเย็ดฝาด

 • สรรพคุณ แก้ไขพิษ ไข้กาฬ แก้พิษฝีอักเสบ

เห็ดไม้ตับเต่า รสเย็นเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้ไขพิษ ไข้ที่มีพิษร้อนสูง ใช้ตัดศิลา คือใช้หัด สุกใส ดำแดง และไข้หัวต่าง ๆ

เห็ดไม้รวก เกิดจากไม้รวกผุ รสเมาเบื่อ

 • สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน แก้พิษไข้ร้อนรุ่ม

เห็ดร่างแห หรือ เห็ดระย้า เป็นส่าราเกิดจากดิน มีระย้ารอบดอก

 • รสเมาเบื่อเย็น

 • สรรพคุณ แก้ไข้พิษ ถอนพิษกาฬ

»» หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ
»» พืชวัตถุ
»» สัตว์วัตถุ
»» ธาตุวัตถุ
»» ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
»» ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน
»» การเก็บยา
»» ตัวยาประจำธาตุ
»» สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
»» สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
»» สีผสมอาการจากธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย