สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชวัตถุ

ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน

ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน หรือมีสรรพคุณเสมอกันนั้น สามารถนำมาใช้แทนกันได้ เพราะตัวยาบางอย่างที่ต้องการ หรือมีในตำรายานั้น ไม่มีหรือขาดไป หรือตัวยาบางอย่างต้องนำมาจากต่างประเทศ บางครั้งตัวยาเกิดขาดตลาด จะรอให้ส่งมาจากต่างประเทศ คนไข้ก็คงจะไม่ได้รับประทานยาเป็นแน่ ดังนั้นแพทย์และเภสัชกรแผนโบราณ จึงได้คิดค้นหาตัวยาบางอย่างที่พอหาได้ พอจะมีสรรพคุณทัดเทียมกัน เพื่อจะได้นำมาปรุงเป็นยาเพื่อรักษาโรค ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน และพอจะใช้แทนกันได้นั้นมีดังนี้ คือ

 • โกฐสอ มีสรรพคุณเสมอกับ ข่าลิง

 • โกฐเขมา มีสรรพคุณเสมอกับ ทรงบาดาล

 • โกฐหัวบัว มีสรรพคุณเสมอกับ หัวกระเทียม

 • โกฐเชียง มีสรรพคุณเสมอกับ ไพล

 • โกฐจุฬาลัมพา มีสรรพคุณเสมอกับ หญ้าตีนนก

 • โกฐกระดูก มีสรรพคุณเสมอกับ หัวกะทือ

 • โกฐก้านพร้าว มีสรรพคุณเสมอกับ ชิงช้าชาลี

 • โกฐน้ำเต้า มีสรรพคุณเสมอกับ หัวเปราะป่า

 • กะเม็ง มีสรรพคุณเสมอกับ ผักคราด

 • กะเพรา มีสรรพคุณเสมอกับ แมงลัก

 • แก่นประดู่ มีสรรพคุณเสมอกับ แก่นมะชาง

 • เกลือสมุทร มีสรรพคุณเสมอกับ เกลือประสะ

 • เกลือสินเธาว์ มีสรรพคุณเสมอกับ สมอทั้ง 3

 • ดีปลี มีสรรพคุณเสมอกับ ขิง

 • บอระเพ็ด มีสรรพคุณเสมอกับ ชิงช้าชาลี

 • ยางเทพทาโร มีสรรพคุณเสมอกับ ยางสลัดได

 • เปลือกตาเสือ มีสรรพคุณเสมอกับ เปลือกนนทรี

 • กานพลู มีสรรพคุณเสมอกับ ลูกจันทร์

 • เปลือกแคแดง มีสรรพคุณเสมอกับ เปลือกแคขาว

 • หัศคุณเทศ มีสรรพคุณเสมอกับ หัสคุณไทย

 

 • สารส้ม มีสรรพคุณเสมอกับ เหง้าสับปะรด

 • โคกกระสุน มีสรรพคุณเสมอกับ นมพิจิตร

 • ใบเงิน มีสรรพคุณเสมอกับ ใบทอง

 • น้ำมะกรูด มีสรรพคุณเสมอกับ น้ำมะนาว

 • ด่างสลัดได มีสรรพคุณเสมอกับ ด่างโคกกระสุน

 • หนอนตายหยาก มีสรรพคุณเสมอกับ กะเพียด

 • ขมิ้นอ้อย มีสรรพคุณเสมอกับ ขมิ้นชัน

 • กาหลง มีสรรพคุณเสมอกับ จิก

 • ผักเสี้ยนทั้ง 2 มีสรรพคุณเสมอกับ หญ้าพันงูทั้ง 2

 • มะไฟเดือนห้า มีสรรพคุณเสมอกับ หญ้าปากควาย

 • น้ำตาลทราย มีสรรพคุณเสมอกับ น้ำตาลกรวด

 • มะแว้งต้น มีสรรพคุณเสมอกับ มะแว้งเครือ

 • มะกรูด มีสรรพคุณเสมอกับ ส้มซ่า

 • เมล็ดสลอด มีสรรพคุณเสมอกับ พาดไฉน

 • เข็มแดง มีสรรพคุณเสมอกับ เข็มขาว

 • ฝิ่นต้น มีสรรพคุณเสมอกับ ฝิ่นเครือ

 • ดอกดึง มีสรรพคุณเสมอกับ ผักโหมแดง

 • ลูกกรวย มีสรรพคุณเสมอกับ ลูกบิด

»» หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ
»» พืชวัตถุ
»» สัตว์วัตถุ
»» ธาตุวัตถุ
»» ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
»» ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน
»» การเก็บยา
»» ตัวยาประจำธาตุ
»» สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
»» สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
»» สีผสมอาการจากธรรมชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย