สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชวัตถุ

สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ

     สมุนที่เป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ใช้เป็นอาหารและนำมาใช้ปรุงเป็นยารักษาโรค ในหัวข้อนี้จึงขอยกรายชื่อมาให้ทราบพอสังเขป ดังนี้

 • กระเจี๊ยบแดง จันทนา บอระเพ็ด

 • กระชาย เจตมูลเพลิงขาว ลิ้นงูเห่า

 • กระไดลิง เจตมูลเพลิงแดง เถาปล้อง

 • กระดอม เจตมูลเพลิงแดง บัวบกหัว

 • กระแตไต่ไม้ ชะพลู บัวน้ำ บัวสาย

 • กระเบียน หญ้าชันกาด ปะดู่ส้ม

 • กระพังโหม หญ้าไซ เปราะป่า

 • กระเม็งตัวเมีย หญ้าตีนกา เปราะหอมขาว

 • กำแพงเจ็ดชั้น หญ้าน้ำนมราชสีห์ ไผ่เหลือง

 • กำยาน หญ้านาง ผักกาดนา

 • กำลังเสือโคร่ง หญ้านางแดง ผักโขมหนาม

 • กัลปังหา ดองดึง ผักคราดหัวแหวน

 

 • กัลป์พฤกษ์ ตะโกนา ผักหนาม

 • ชัยพฤกษ์ ตะไคร้บก ผักบุ้งจีน

 • คูน ตะไคร้หางสิง ผักเป็ดแดง

 • กระดูกดำ ตานขโมย ผักเสี้ยนผี

 • กรุงเขมา ตานดำ ฝีหมอบ

 • แก่นขนุน ตีนเป็ด แฝกหอม

 • กระชัน เถาลิ้นเสือ พระขรรค์ไชยศรี

 • ขมิ้นเกลือ เถาวัลย์เปรียง พระจันทร์ครึ่งซีก

 • ข้าวเย็น เท้ายายม่อมดอกแดง มะเดื่อชุมพร

 • ขอนดอก เทียนดำ ยาดำ

 • ครอบจักรวาฬ ทองพันช่าง เลือดแรด

»» หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ
»» พืชวัตถุ
»» สัตว์วัตถุ
»» ธาตุวัตถุ
»» ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
»» ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน
»» การเก็บยา
»» ตัวยาประจำธาตุ
»» สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
»» สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
»» สีผสมอาการจากธรรมชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย