สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

เภสัชวัตถุ

สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ

     สมุนที่เป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ใช้เป็นอาหารและนำมาใช้ปรุงเป็นยารักษาโรค ในหัวข้อนี้จึงขอยกรายชื่อมาให้ทราบพอสังเขป ดังนี้

 • กระเจี๊ยบแดง จันทนา บอระเพ็ด

 • กระชาย เจตมูลเพลิงขาว ลิ้นงูเห่า

 • กระไดลิง เจตมูลเพลิงแดง เถาปล้อง

 • กระดอม เจตมูลเพลิงแดง บัวบกหัว

 • กระแตไต่ไม้ ชะพลู บัวน้ำ บัวสาย

 • กระเบียน หญ้าชันกาด ปะดู่ส้ม

 • กระพังโหม หญ้าไซ เปราะป่า

 • กระเม็งตัวเมีย หญ้าตีนกา เปราะหอมขาว

 • กำแพงเจ็ดชั้น หญ้าน้ำนมราชสีห์ ไผ่เหลือง

 • กำยาน หญ้านาง ผักกาดนา

 • กำลังเสือโคร่ง หญ้านางแดง ผักโขมหนาม

 • กัลปังหา ดองดึง ผักคราดหัวแหวน

 

 • กัลป์พฤกษ์ ตะโกนา ผักหนาม

 • ชัยพฤกษ์ ตะไคร้บก ผักบุ้งจีน

 • คูน ตะไคร้หางสิง ผักเป็ดแดง

 • กระดูกดำ ตานขโมย ผักเสี้ยนผี

 • กรุงเขมา ตานดำ ฝีหมอบ

 • แก่นขนุน ตีนเป็ด แฝกหอม

 • กระชัน เถาลิ้นเสือ พระขรรค์ไชยศรี

 • ขมิ้นเกลือ เถาวัลย์เปรียง พระจันทร์ครึ่งซีก

 • ข้าวเย็น เท้ายายม่อมดอกแดง มะเดื่อชุมพร

 • ขอนดอก เทียนดำ ยาดำ

 • ครอบจักรวาฬ ทองพันช่าง เลือดแรด

»» หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ
»» พืชวัตถุ
»» สัตว์วัตถุ
»» ธาตุวัตถุ
»» ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
»» ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน
»» การเก็บยา
»» ตัวยาประจำธาตุ
»» สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
»» สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
»» สีผสมอาการจากธรรมชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย