สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

คณาเภสัช

จุลพิกัด

จุลพิกัด คือ จำกัดตัวยาน้อยอย่าง หรือพิกัดที่เรียกชื่อตรงตามตัวยา มักจะเป็นตัวยาอย่างเดียวกัน หรือส่วนมากมีตัวยาเพียง 2 อย่างเท่านั้น แต่เป็นตัวยาชนิดเดียวกัน ต่างกันที่ขนาด ต่างกันที่สี ต่างกันที่รส ต่างกันที่ชนิด (เพศผู้ – เพศเมีย) ต่างกันจากถิ่นที่เกิด ตัวอย่างเช่น

พวกที่ต่างกันที่ขนาด

1) กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมน้อย กระพังโหมใหญ่
2) ข่าทั้ง 2 คือ ข่าเล็ก ข่าใหญ่
3) ตับเต่าทั้ง 2 คือ ตับเต่าน้อย ตับเต่าใหญ่
4) เปล้าทั้ง 2 คือ เปล้าน้อย เปล้าใหญ่
5) เร่วทั้ง 2 คือ เร่วน้อย เร่วใหญ่
6) ส้มกุ้งทั้ง 2 คือ ส้มกุ้งน้อย ส้มต้มกุ้งใหญ่

พวกที่ต่างกันที่สี

1) การบูรทั้ง 2 คือ การบูรดำ การบูรขาว
2) กะเพราทั้ง 2 คือ กะเพราแดง กะเพราขาว
3) กระดูกไก่ทั้ง 2 คือ กระดูกไก่ดำ กระดูกไก่ขาว
4) กระวานทั้ง 2 คือ กระวานดำ กระวานขาว
5) หัวกระดาดทั้ง 2 คือ หัวกระดาดแดง หัวกระดาดขาว
6) ต้นก้างปลาทั้ง 2 คือ ต้นก้างปลาแดง ต้นก้างปลาขาว
7) กำมะถันทั้ง 2 คือ กำมะถันแดง กำมะถันเหลือง
8) ขี้กาทั้ง 2 คือ ขี้กาแดง ขี้กาขาว
9) ขอบชะนางทั้ง 2 คือ ขอบชะนางแดง ขอบชะนางขาว
10) แคทั้ง 2 คือ แคแดง แคขาว
11) จันทน์ทั้ง 2 คือ จันทน์แดง จันทน์ขาว
12) เจตมูลเพลิงทั้ง 2 คือ เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว
13) เทียนทั้ง 2 คือ เทียนแดง เทียนขาว
14) บัวหลวงทั้ง 2 คือ บัวหลวงแดง บัวหลวงขาว
15) ผักเป็ดทั้ง 2 คือ ผักเป็ดแดง ผักเป็นขาว
16) ผักแพวทั้ง 2 คือ ผักแพวแดง ผักแพวขาว
17) ฝ้ายทั้ง 2 คือ ฝ้ายแดง ฝ้ายขาว
18) พริกไทยทั้ง 2 คือ พริกไทยดำ พริกไทยาว (ล่อน)
19) เถามวกทั้ง 2 คือ เถามวกแดง เถามวกขาว
20) ละหุ่งทั้ง 2 คือ ละหุ่งแดง ละหุ่งขาว
21) สัตตบงกชทั้ง 2 คือ สัตตบงกชแดง สัตตบงกชขาว
22) หางไหลทั้ง 2 คือ หางไหลแดง หางไหลขาว

 

พวกที่ต่างกันที่รส

1) มะขามทั้ง 2 คือ มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน
2) มะขามเทศ 2 คือ มะขามเทศฝาด มะขามเทศมัน
3) มะปรางทั้ง 2 คือ มะปรางเปรี้ยว มะปรางหวาน
4) มะเฟืองทั้ง 2 คือ มะเฟืองเปรี้ยว มะเฟืองหวาน

พวกที่ต่างชนิดกัน (เพศผู้ – เพศเมีย)

1) กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมตัวผู้ กระพังโหมตัวเมีย
2) เกลือทั้ง 2 คือ เกลือตัวผู้ เกลือตัวเมีย
3) ตำแยทั้ง 2 คือ ตำแยตัวผู้ ตำแยตัวเมีย
4) เบี้ยทั้ง 2 คือ เบี้ยตัวผู้ เบี้ยตัวเมีย
5) ผักปอดทั้ง 2 คือ ผักปอดตัวผู้ ผักปอดตัวเมีย
6) มะยมทั้ง 2 คือ มะยมตัวผู้ มะยมตัวเมีย
7) หมากทั้ง 2 คือ หมากผู้ หมากเมีย
8) ศิลายอนทั้ง 2 คือ ศิลายอนตัวผู้ ศิลายินตัวเมีย

พวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด

1) กระท้อนทั้ง 2 คือ กระท้อนบ้าน กระท้อนป่า
2) กะทือทั้ง 2 คือ กะทือบ้าน กะทือป่า
3) หัวข้าวเย็นทั้ง 2 คือ หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้
4) ขี้เหล็กทั้ง 2 คือ ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กป่า
5) เขาวัวทั้ง 2 คือ เขาวัวบ้าน เขาวัวป่า
6) ชะมดทั้ง 2 คือ ชะมดเช็ด ชะมดเชียง
7) ชะเอมทั้ง 2 คือ ชะเอมเทศ ชะเอมไทย
8) ชำมะเรียงทั้ง 2 คือ ชำมะเรียงบ้าน ชำมะเรียงป่า
9) ชุมเห็ดทั้ง 2 คือ ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย
10) หญ้าเกล็ดหอยทั้ง 2 คือ หญ้าเกล็ดหอยเล็ก หญ้าเกล็ดหอยใหญ่
11) ดีเกลือทั้ง 2 คือ ดีเกลือไทย ดีเกลือฝรั่ง
12) ปรงทั้ง 2 คือ ปรงบ้าน ปรงป่า
13) ประยงค์ทั้ง 2 คือ ประยงค์บ้าน ประยงค์ป่า
14) ผักหวานทั้ง 2 คือ ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า
15) มะระทั้ง 2 คือ มะระขี้นก มะระจีน
16) ยอทั้ง 2 คือ ยอบ้าน ยอป่า
17) สลอดทั้ง 2 คือ สลอดบก สลอดน้ำ
18) แสมทั้ง 2 คือ แสมสาร แสมทะเล
19) สะเดาทั้ง 2 คือ สะเดาบ้าน สะเดาป่า
20) สีเสียดทั้ง 2 คือ สีเสียดแขก สีเสียดไทย
21) หัศคุณทั้ง 2 คือ ทัศคุณเทศ หัศคุณไทย
22) อบเชยทั้ง 2 คือ อบเชยเทศ อบเชยไทย

»» จุลพิกัด
»» พิกัด
»» มหาพิกัด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย