สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

คณาเภสัช

พิกัด

พิกัดยา หมายถึง การจำกัดจำนวนตัวยาตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป รวมเรียกเป็นชื่อเดียวกัน จะเป็นคำตรงหรือคำศัพท์ โดยที่ตัวยาที่นำมารวมกัน ต้องใช้น้ำหนักเสมอภาค คือ ขนาดน้ำหนักเท่ากัน จำแนกพิกัดยาได้ ดังนี้

1) พิกัดยา 2 สิ่ง มี 2 พิกัด
2) พิกัดยา 3 สิ่ง มี 30 พิกัด
3) พิกัดยา 4 สิ่ง มี 4 พิกัด
4) พิกัดยา 5 สิ่ง มี 18 พิกัด
5) พิกัดยา 7 สิ่ง มี 6 พิกัด
6) พิกัดยา 9 สิ่ง มี 6 พิกัด
7) พิกัดยา 10 สิ่ง มี 2 พิกัด
8) พิกัดยาพิเศษ มี 4 พิกัด

» พิกัดยา 2 สิ่ง
» พิกัดยา 3 สิ่ง
» พิกัดยา 4 สิ่ง
» พิกัดยา 5 สิ่ง
» พิกัดยา 7 สิ่ง
» พิกัดยา 9 สิ่ง
» พิกัดยา 10 สิ่ง
» พิกัดพิเศษ

--------------------------------------------------------------

»» จุลพิกัด
»» พิกัด
»» มหาพิกัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย