สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิ่งเสพติดประเภทต่างๆ

1.จำแนกตามคุณสมบัติการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท

สิ่งเสพติดประเภทกดประสาท

คือ สิ่งเสพติดที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไปกดประสาท ส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดอาการมึนงงชาต่อสมองทำให้ประสาทที่ควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายบางส่วนหยุดทำงาน หมดความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วขณะสิ่งเสพติดที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เซคแคนนอลหรือ เซคโคบาร์บิทาน พวกยานอนหลับ และยากล่อมประสาทต่างๆ รวมทั้งเหล้าก็จัดอยู่ในสิ่งเสพติดประเภทนี้ด้วย

สิ่งเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท

คือ สิ่งเสพติดที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไปออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานตามฤทธิ์ของยา ซึ่งอาจจะเกินขีดความสามารถของร่างกายดังนั้นเมื่อหมดฤทธิ์ยาจะทำให้ส่วนต่างๆ เหล่านั้นทรุดโทรมเสื่อมสมรรถภาพได้ ถ้ายาประเภทนี้อยู่นานๆ อาจจะกลายเป็นคนวิกลจริตประสาทหลอน หรือหัวใจวายถึงตายได้

สิ่งเสพติดประเภทหลอนประสาท

คือ สิ่งเสพติดที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วทำให้ผู้เสพมีอาการ

• ฝันเฟื่อง
• จิตหลอน เห็นแต่ภาพลวงตา
• ควบคุมตัวเองไม่ได้
• มึนเมาอยู่ในความฝันทั้งร้ายและดี
• ประสาทรับความรู้สึกต่างๆจะแปรปรวนไปหมด

บางครั้งผู้เสพอาจจะ ทำอันตรายแก่ชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ สิ่งเสพติดประเภทนี้ได้แก่ แอลเอสดี เมสคาลิน ไซไลซิบิน เอสทีพี เป็นต้น

สิ่งเสพติดประเภทออกฤทธิ์หลายอย่าง

คือ สิ่งเสพติดที่ใช้แล้วจะออกฤทธิ์ต่อร่างกาย หลายอย่างคือ ออกฤทธิ์ทั้งกดประสาท และหลอนประสาท ได้แก่ กัญชา ซึ่งทำให้มีอาการหลงผิด เกิดความเสื่อมโทรมทั้งสุขภาพทางกายและทางจิต ใช้ไปนานๆ จะทำลายประสาท เกิดประสาทหลอน และมีอาการของโรคจิต

2.จำแนกตามลักษณะการเกิด

สิ่งเสพติดตามธรรมชาติ (Natural Drugs)

คือ สิ่งเสพติดที่ได้จากการสกัดจากพืชบางชนิด ได้แก่กัญชาและใบกระท่อม เป็นต้น

สิ่งเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs)

คือ สิ่งเสพติดที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีทางเคมี ได้แก่ มอร์ฟีนโคเคอีน เฮโรอีน เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ยาเสพติด
» สิ่งเสพติดประเภทต่างๆ

» โทษพิษภัยของยาเสพติด
» สาเหตุทั่วๆไปของการติดสิ่งเสพติด
» ลักษณะบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด
» อาการผู้ติดสิ่งเสพติด
» การรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด
» สถานพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติด
» การป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด
» กฎหมายสิ่งเสพติดกับการลงโทษ