สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สถานพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติด

กรุงเทพมาหนคร

1. ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เขคบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 4246933
- รพ.ตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 4370166 ต่อ 266
- รพ.วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2430151 ต่อ 257
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 5870873
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2819730
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10800
- รพ.นิติจิตเวช เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 4419026-9
- สถานพยาบาลวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 3771758
- รพ.รามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 5132509
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 2364174
- รพ.ตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2528111-9
- รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2527592
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2500286
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3918539
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3212566
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 2491852
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 4132435
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 2843244
- รพ.พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2460066
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 2701985
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 2450640
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 2450640
- รพ.ทหารเรือ แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 4112191

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในขึ้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา
- รพ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2457188
- คลีนิกประทีป-ทวีการแพทย์ เขคพระโขนง กรุงเทพฯ 3213423
- รพ.บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 472290-93
- รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 2891133
- รพ.นพรัตนราชธานี เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 5174270-9
- คลินิกแพทย์พิจิตร เขตประเวศน์ กรุงเทพฯ 3224071
- รพ.กลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 2210829
- เสาวรสคลินิก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 2796684
- สำนักแพทย์ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3923715
- คลินิกแพทย์สุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 2586789
- รพ.กล้วยน้ำไท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3910360
- รพ.สุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3910011
- รพ.กรุณาพิทักษ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 2866804-10, 2866793-5
- คลินิกสมประสงค์การแพทย์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 4687700
- รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 2330955, 2330956
- รพ.กรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 3180066
- คลินิกรวมแพทย์ พ. 7 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 6440794
- สำนักงานแพทย์บุญเติม แขวงคลองสาน กรุงเทพฯ 4375874
- รพ.พระราม 2 อ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 4514920-30
- นครไทยโพลีคลินิก อ.ยานนาวา กรุงเทพฯ 2117593

3) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นติดตาม
- กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 5342559
- สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เขตประเวศ กรุงเทพฯ 3288210
- มูลนิธิดวงประทีป แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 2493553, 2494880

4) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นเตรียมการถอนพิษยาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
- รพ.ทหารผ่านศึก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 2450661-4

ภาคเหนือ

1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง เชียงราย (053) 711300
- รพ.แม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย (053) 731300-1
- รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ เชียงราย (053) 791007
- รพ.ขุนตาล อ.ขุนตาล เชียงราย
- รพ.พาน อ.พาน เชียงราย (053) 721345
- รพ.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย เชียงราย (053) 799033
- คลินิกนายแพทย์จำลอง อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 213533
- คลินิกหมอกิติ อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 234787
- รพ.แมคคอร์นิค อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 277049, 282495
- สันโปงคลินิก อ.แม่ริม เชียงใหม่
- รพ.รวมแพทย์ อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 270144-8
- สถานพยาบาลห้วยแก้วโพลีคลินิก อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 223060
- คลินิกแพทย์ทินกร อ.สารภี เชียงใหม่ (053) 50140
- รพ.สามเงา อ.สามเงา ตาก (055) 599072
- รพ.พบพระ อ.พบพระ ตาก (055) 569023
- รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด ตาก (055) 581229
- รพ.กองบิน อ.ตาคลี นครสวรรค์ (056) 261071
- รพ.นครสวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง นครสวรรค์ (056) 228688
- รพ.น่าน อ.เมือง น่าน (054) 710138
- รพ.เชียงคำ อ.เชียงคำ พะเยา (054) 451300-1
- รพ.พะเยา อ.เมือง พะเยา (054) 431189, 431169
- รพ.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ พะเยา (054) 491119
- รพ.ปง อ.ปง พะเยา (054) 497225
- รพ.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน พะเยา (054) 431593
- รพ.จุน อ.จุน พะเยา (054) 481605
- รพ.พุทธชินราช อ.เมือง พิษณุโลก (055) 258608 ต่อ 126
- รพ.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ พิษณุโลก (055) 381020-1
- รพ.เพชรบูรณ์ อ.เมือง เพชรบูรณ์ (056) 711025
- รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
- รพ.แพร่ อ.เมือง แพร่ (054) 511103
- รพ.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
- รพ.ศรีสังวาลย์ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน (053) 611378
- รพ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (053) 681394
- รพ.ปาย อ.ปาย แม่ฮ่องสอน (053) 699031
- รพ.สบเมย อ.สบเมย แม่ฮ่องสอน
- รพ.งาว อ.งาว ลำปาง
- รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง
- รพ.วังเหนือ อ.วังเหนือ ลำปาง
- รพ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ลำปาง
- รพ.เมืองปาน อ.เมืองปาน ลำปาง
- รพ.ลำปาง อ.เมือง ลำปาง (054) 223623-31
- รพ.ลำพูน อ.เมือง ลำพูน (053) 511233, 511034
- รพ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง อุตรดิตถ์ (055) 411064
- รพ.อุทัยธานี อ.เมือง อุทัยธานี (056) 511081

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามผล
- ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้าอินคอนโทร อ.แม่สอด ตาก 01-9371345
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
- รพ.เสริมงาม อ.เสริมงาม ลำปาง
- ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผ้ติดยาเสพติดคอมมูนิต้าอินคอนโทร อ.เมือง สกลนคร

3) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยาและขั้นติดตามผล
- รพ.อมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ (053) 467014
- รพ.เชียงใหม่ราม อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 224861

ภาคใต้

1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
- รพ.ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง นครศรีธรรมราช (075) 341111
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี (073) 333291
- รพ.ยะลา อ.เมือง ยะลา (073) 212223
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ อ.เมือง สงขลา (074) 245062
- รพ.สงขลา อ.เมือง สงขลา (074) 311017
- รพ.ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ สงขลา
- รพ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี (077) 421230

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา
- รพ.กระบี่ อ.เมือง กระบี่ (075) 611202, 611210
- รพ.ชุมพร อ.เมือง ชุมพร (077) 511180
- รพ.ตรัง อ.เมือง ตรัง (075) 218363
- รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช (075) 342020, 342017
- รพ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช (075) 521133, 521186
- จงพรคลินิก อ.เมือง นครศรีธรรมราช (075) 312226
- รพ.นราธิวาส อ.เมือง นราธิวาส (073) 511060
- รพ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก นราธิวาส (073) 611109
- รพ.บางสะพาน อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (032) 691133
- รพ.ปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี (0736) 349260, 349479
- รพ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงา (076) 421070
- รพ.พังงา อ.เมือง พังงา (076) 411033
- รพ.เกาะยาว อ.เกาะยาว พังงา (076) 597109
- รพ.ทับปุด อ.ทับปุด พังงา
- รพ.พัทลุง อ.เมือง พัทลุง (074) 611527, 611008
- รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง ภูเก็ต (076) 211786
- รพ.เบตง อ.เบตง ยะลา (073) 230202
- รพ.ระนอง อ.เมือง ระนอง (077) 811574
- รพ.ประสาทสงขลา อ.เมือง สงขลา (074) 311319
- รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา (074) 230800-4
- คลีนิกแพทย์ปรัชญา อ.หาดใหญ่ สงขลา
- รพ.สตูล อ.เมือง สตูล (074) 711028
- รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี (077) 272599
- รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี (077) 311508

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง ขอนแก่น (043) 225892
- รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา (044) 243517
- รพ.บุรีรัมย์ อ.เมือง บุรีรัมย์ (044) 612081
- รพ.ปากชม อ.ปากชม เลย (042) 213045, 811944
- รพ.ศรีสะเกษ อ.เมือง ศรีสะเกษ (045) 611503
- รพ.หนองคาย อ.เมือง หนองคาย (042) 411504
- รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง อุบลราชธานี (045) 254053

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา
- รพ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ (043) 811520
- รพ.ขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น (043) 236205 ต่อ 196
- รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน ขอนแก่น (043) 251321
- คลินิกหมอสุชาติ อ.เมือง ขอนแก่น (043) 239460
- รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ (044) 811640
- รพ.นครพนม อ.เมือง นครพนม (042) 511422
- รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา (044) 246389, 242609, 254990-9
- คลินิคโคกกรวดการแพทย์ อ.เมือง นครราชสีมา (044) 395009
- รพ.มหาสารคาม อ.เมือง มหาสารคาม (043) 711289
- รพ.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร (042) 611208
- รพ.กุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร รพ.ยโสธร อ.เมือง ยโสธร (045) 711061
- รพ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด (043) 511503
- รพ.เลย อ.เมือง เลย (042) 811541
- รพ.สกลนคร อ.เมือง สกลนคร (042) 711615
- รพ.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ สกลนคร (042) 796023, 769041
- รพ.สุรินทร์ อ.เมือง สุรินทร์ (045) 511006
- รพ.อุดรธานี อ.เมือง อุดรธานี (042) 244251-3
- รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาดม อ.เมือง อุดรธานี (042) 222456

3) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามผล
- สำนักชุบชีวิตใหม่ อ.เมือง ร้อยเอ็ด
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล อ.เมือง อำนาจเจริญ (045) 451015

ภาคกลาง

1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
- รพ.ไทยโยค อ.ไทยโยค กาญจนบุรี (034) 591034
- รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี (039) 311611, 311270
- รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ อ.สัตหีบ ชลบุรี (038) 436167
- รพ.ตราด อ.เมือง ตราด (039) 511284
- รพ.ธัญญารักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 5310080-8
- รพ.ค่ายธนรัชต์ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (032) 621155
- รพ.สะพานน้อย อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
- รพ.อานันทมหิดล อ.เมือง ลพบุรี (036) 411623-6 ต่อ 162
- รพ.ลพบุรี อ.เมือง ลพบุรี (036) 411250
- รพ.เจ้าพระยายมราช อ.เมือง สุพรรณบุรี (035) 511033

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในขั้นเตรียมการและขั้นถอนพิษยา
- รพ.พหลพลพยุหเสนา อ.เมือง กาญจนบุรี (034) 511509
- รพ.มะการักษ์ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี (034) 541115
- รพ.บ่อพลอย อ.บ่อพลาอย กาญจนบุรี (034) 581160
- รพ.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี (034) 576050
- รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน อ.พนมทวน กาญจนบุรี (034) 579031
- รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชมณียเขต อ.ไทยโยค กาญจนบุรี (034) 591117
- รพ.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จันทบุรี (039) 431001-2
- รพ.เขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จันทบุรี (039) 431974
- รพ.เขาคิชณกูฎ อ.มะขาม จันทบุรี รพ.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี (039) 441644
- รพ.แหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี (039) 399220
- รพ.สอยดาว อ.สอยดาว จันทบุรี (039) 381376-7
- รพ.โปงน้ำร้อน อ.โปงน้ำร้อน จันทบุรี (039) 321958
- รพ.ฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา (038) 511633
- รพ.ชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี (038) 274200-8
- รพ.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี (038) 419244
- รพ.ชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท (056) 411142, 412447
- รพ.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ ตราด (039) 581116
- รพ.นครนายก อ.เมือง นครนายก (037) 311150
- รพ.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม (034) 254150-4
- รพ.สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม
- รพ.บำราศนราดูร อ.เมือง นนทบุรี 5884998
- รพ.พระนั่งเกล้า อ.เมือง นนทบุรี 5250494
- คลินิกแพทย์วิเชียร อ.เมือง นนทบุรี 5265589, 5265499
- รพ.ปทุมธานี อ.เมือง ปทุมธานี 5816163
- รพ.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 5310765
- คลินิกพิศาลบุตร อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 9591318
- รพ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ (032) 611338
- รพ.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (032) 511943
- รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ อ.เมือง ปราจีนบุรี (037) 211088
- รพ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (035) 241686
- รพ.พระจอมเกล้า อ.เมือง เพชรบุรี (032) 426500
- รพ.ระยอง อ.เมือง ระยอง (038) 611104
- รพ.แกลง อ.แกลง ระยอง (038) 671113-4
- รพ.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง (038) 601888, 601294
- รพ.ราชบุรี อ.เมือง ราชบุรี (032) 337011
- รพ.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี (032) 241102-3
- รพ.บ้านโปง อ.บ้านโปง ราชบุรี (032) 211409
- รพ.โพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี (032) 231312
- รพ.ปากท่อ อ.ปากท่อ ราชบุรี (032) 281584
- วาสนา-ฐิติการแพทย์ อ.เมือง ราชบุรี
- รพ.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี (036) 471129
- รพ.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี (036) 412050
- รพ.สมุทรปราการ อ.เมือง สมุทรปราการ 3870491
- รพ.สมุทรสงคราม อ.เมือง สมุทรสงคราม (034) 711481
- รพ.สมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร (034) 411187
- ศูนย์บริการสาธารณสุข อ.เมือง สระบุรี (036) 211223
- รพ.สระบุรี อ.เมือง สระบุรี (036) 211424, 223811-5
- รพ.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท สระบุรี (036) 266111
- รพ.สิงห์บุรี อ.เมือง สิงห์บุรี (036) 511060
- รพ.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี (036) 511662
- รพ.สมเด็จพระสังฆราช อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี (035) 531077
- รพ.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี (035) 551422
- รพ.อ่างทอง อ.เมือง อ่างทอง (035) 611151

3) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามผล
- ศูนย์เกิดใหม่ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา
- บ้านสันติสุข ตู้ ป.ณ. 18 อ.บ้านบึง ชลบุรี 02-2462227, 02-2545155
- คอมมูนิต้า อินคอนโทร-ไทย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 01-2132505, 01-2133505
- ศูนย์เกิดใหม่ อ.จอมบึง ราชบุรี (032) 261039, 261040
- บ้านตะวันใหม่ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ
- สถานพักฟื้นบ้านดวงใจแม่ อ.เมือง สมุทรสาคร (034) 412588, 412599
- สถานพักฟื้นถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท สระบุรี (036) 266067

หมายเหตุ สถานพยาบาลบางแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ไปจากที่ได้ให้ข้อมูลไว้ หากมีปัญหาในการติดต่อ โปรดสอบถามจากบริการขององค์การโทรศัพท์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ยาเสพติด
» สิ่งเสพติดประเภทต่างๆ

» โทษพิษภัยของยาเสพติด
» สาเหตุทั่วๆไปของการติดสิ่งเสพติด
» ลักษณะบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด
» อาการผู้ติดสิ่งเสพติด
» การรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด
» สถานพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติด
» การป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด
» กฎหมายสิ่งเสพติดกับการลงโทษ

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม