ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

การแบ่งประเภทของเพลงพื้นบ้าน

เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ

เพลงซอ น้อยไจยาแว่นแก้ว

แว่นแก้ว ดวงดอกไม้เบ่งบานสลอน ฝูงภมรแม่เผิ้งสอดไซ้
พิกุลของปี้ต้นใต้ ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋
ฮู้แน่ซัดสู่โสตสองหู ว่าสีจมปูถูกป้ำเก้าเนิ้ง
น้อยไจยา เก้ามันต๋ายป๋ายมันเสิ้ง ลำกิ่งเนิ้งป๋ายโก่นตวยแนว
ดอกพิกุลก็คือดอกแก้ว ไปเป็นของเปิ้นแล้วเนอ
แว่นแก้ว ป้ำเก้าเนิ้งกิ่งมันบ่ถอน บ่ไหวเฟือนคลอนกิ่งมันแต่เล้า
ตามกำลมเปิ้นปัดออกเข้า มีแต่เก้าไหวหวั่นคลอนเฟือน
กิ่งมันแต้บ่แส่เสลือน บ่เหมือนลมเจยรำเปยก็จะนั้น
ใจของหญิงน้องหนิมเตียงปั้น บ่เป็นของเปิ้นคนใด
จะเป็นกระจกแว่นแก้วเงาใส บ่ไหวคลอนเหงี่ยงจ้ายเนอ
น้อยไจยา ตัวพี่น้อยจะขอถาม ตามกำลมที่เปิ้นเล่าอู้
ว่านายมีชู้บ้านวังสิงคำ ฝ่ายทางปู้นเปิ้นมาใส่ประจำ
บ้านวังสิงคำเปิ้นมาหมั้นก็ไว้แล้ว
ฝ่ายพ่อสาวน้องนางแว่นแก้ว ก็ตกลงแล้วบ่อใช่กล่าวหา
เปิ้นจะกินแขกแต่งการวิวาห์ เมื่อใดจาพี่น้อยใคร่อู้เก้า
อันน้อยไจยาบ่สมเพิ่งเจ้า ซ้ำเจียมข้าวของเงินทอง
ฝ่ายทางนางบ่หมายเจตน์ข้อง มละหมองต่ำน้อยเนอ
แว่นแก้ว ตัวน้อยนี้บ่ว่าไหลหลง การตกลงก็ยังบ่แล้ว
จึงได้เชิญตัวพี่มาห้วยแก้ว ก็เพราะใคร่ฮู้คำพูคำจา
จึงเชิญน้อยพี่มาเปิกษา จะว่าใดจาตัวน้องก็ใคร่ฮู้
การตี้มาอู้พู้ จะเอาเป็นชู้กะว่าเป็นเมีย
หรือจะลบล้างลืมลายหายเสีย จะเอาเป็นเมียก็ละเสียแล้ว
จักเอาเป็นเมียนางจ้างแก้ว
เพลงซอ ทำนองซอละม้ายหญิง
น้อยมานพอ้ายจะมาเป็นกู่ มีมานพ ที่จุมาเป็นกู่
อ้ายช่างมีความฮู้ ติดตั๋วท่องหา พี่มีความรู้บ้างไหม
จะมาเป็นผัวมันต้องมีปัญญา ที่จะมาเป็นสามีต้องมีความรู้ปัญญา
ถ้าบมีวิชาเอากั๋นตึงบ่ได้ ถ้าไม่มีวิชาแต่งงานกันไม่ได้
หากมานพจะมาเป็นผัว หากมานพจะมาเป็นสามี
ตั๋วจะต้องมีความฮู้เอาไว้ พี่ต้องมีความรู้เอาไว
หน้าต๋ากะหลวก ถ้าใจ่ก๋านบ่ได้ หน้าตาก็ฉลาด ถ้าใช้ทำงานไม่ได้
แล้วไผจะเอาอ้ายมานอนด้วย แล้วใครจะเอาพี่มานอนด้วย
น้อยมานพจะมาเป็นกู่ พี่มานพจะมาเป็นคู่
ถ้าบ่หมีความฮู้ ข้าเจ้าตึงบ่เอาเป็นผัว ถ้าไม่มีความรู้น้องก็ไม่เอา มาเป็นสามี
สมัยเดี๋ยวอี่บัวตองตึงกั๋ว สมัยปัจจุบันนี้น้องบัวตองกลัว
บ่มีความฮู้ติดตั๋วเอากั๋นตึงบ่ได้ ไม่มีความรู้ติดตัวแต่งงานกันไม่ได้
ป่อแม่ข้าเจ้าตึงบ่เปิงใจ๋ พ่อแม่ของน้องจึงไม่พอใจ
กั๋วเอาของไปชุบบ่ตาย กั๋วอับ กั๋วอาย กลัวว่าจะเอากันไปใช้เปล่าๆ
ไปแผวปี่ แผวน้อง จิ่มแหล่นอ กลัวจะอายไปถึงพี่น้อง

- เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ
- เพลงพื้นบ้านภาคใต้
- เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออก
- เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เพลงพื้นบ้านภาคกลาง


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย