ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงโอก

ชาย. ฝากรัก ฝากรักไว้ด้วย เอย…แม่ผมยาวเกล้ามวย ทองพี่บ้านเอ๋ยไกล….
ไกลเอย…นึกว่าเอ็นดูสักคน นักว่าเลี้ยงคนจนไว้ใช้
เถอะนะแม่หน้าเป็นนวล ใยเอย…เอ่อ เอ่อ เอย…
หญิง รับรักไม่ได้ดอก เอย…พ่อขาวละลอก ทองพ่อบ้านไกลเอย…
ไกลเอย…ให้พี่แบกรักกลับ เถอะพ่อแหวนประดับวงใน
นะพ่อหน้าเป็นนวลเอย…ใยเอย….เอ่อ เอ่อ เอย…
ชาย ฝากรัก ฝากรัก

(จากตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย