ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงระบำบ้านนา

ยอกรเจ้าเอยสิบนิ้วขึ้นวันชุลี เขารำเอยงามเอย (รับ ทวนซ้ำหมด)
วันนี้พ่อจะวอนไหว้ ไปทั้งซ้ายทั้งขวา จะไหว้ครูไหว้บา (ช้าไว้) วันนี้
จะไหว้พระพุทธลูกจะไหว้พระธรรม คุณที่มีแนะนำกลอนลี
ลูกร้องอะไรขอให้เข้าใจดล คล้าย ๆ เหมือนมนตร์ฤๅษี
ลูกไหว้ภาคน้ำแล้วหินมาไหว้ภาคฟ้า แล้วไหว้พื้นพสุธาเอยแม่ธรณี
(รับ ยอกรเจ้าเอย วันชุลี เขารำงามเอย ๒ เที่ยว)

(จากอำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย