ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงพาดควาย

อิมัสมิงกาเยร่างกายกายา คนเราเกิดมา อย่าเพิ่งประมาทดูหมิ่น
พอดับชีวังสังขา ดูแร้งจิกกิน เอย……กาย
กินหมูเอยยังไม่สู้นอนมุ้ง เงินทองเต็มถุงมันยังไม่วายระทม
สองมือกำเงิน ก็ยังไม่เพลินเหมือนนม เอย จิต
(จากอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง)
หญิง ครั้นจะหอบผ้าตามชาย มันจะยังกระไรดอกนี่
ฉวยว่าลูกเมียพี่มี เขาจะพาลด่าว่าน้องยับ
อ้ายนกไร้ไม่โหด นี่จะไปโทษเอากับ(เอ๋ย)ใคร
คำโบราณท่านว่า หญิงใดจะหาคู่ครอง
มันต้องนึกตรึกตรอง เสียอีกหลายราตรี
ซึ่งว่าจะไปตามกัน ข้อนั้นหาดี(เอ๋ย)ไม่

เพลงแอ่วเคล้าซอ

โอ่นอ โอ๊นอ…นางเอยข้อยกระสาวันทากราบไหว้ ขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตา ขันเสมายกขึ้นเพียงคิ้ว มือสิบนิ้วลูกข้อยวันทา เจ้าน้อยติเลิศเผิน ขออัญเชิญลงมาสู่วงแคนนวลหวานนวล…นวลพี่เอย…นวลสายตาเดียงแน่นา นวลเอย น้องก็เปรียบทูบเอย ดอกไม้

ชูเพิ่นเอย มาสุมอยู่กลางกอ แลหนอ นวลเอย ปากบ่อออก เฮือนน้องยังบ่อแซม นี้สู้บ่แอ้ม เฮือนน้องยังบ่มี สันเว้าดังนี้ เพิ่นเข้า ใจบ่ หงส์สอดคอ บั่นแต่บ่ ได้อาย

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย