ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงเรือ

เพลงเรือ เป็นเพลงร้องเล่น โต้ตอบกัน ร้องเล่นกันในเรือ ผู้เล่นแยกเป็น ชายลำหนึ่งหญิงลำหนึ่ง นั่งลำละ 9-10 คน พ่อเพลง แม่เพลงมักนั่งกลางลำ มีลูกคู่คอยร้องรับ ช่วยพายเรือ
ตีฉิ่ง ตีกรับ หรือปรบมือให้จังหวะ นิยมเล่นในเดือน 11-12 (ตุลาคม-พฤศจิกายน)เพราะมีน้ำมากการเล่นเพลงเรือ ถ้าเป็นมืออาชีพ ไม่มีการไหว้ครู จะเริ่มด้วยเพลงชิงชู้ และตีหมากผัว เมื่อจะเลิกเพลงจะมีเพลงจาก แสดงความอาวรณ์

หญิง เอ่อ เอ เอิ้ง เอ๊ย เชี้ยบ เชี้ยบ
ขอสวัสดีพี่ชาย อย่าเหนียมอายพักเรือ มาจอดท่าทางเหนือ(ฮ้าไฮ้) (อย่าสงสัย(ชะ)
หรือว่าเห็นสาว มาใกล้อ่าวอึดอัด จะอกแอ่นพายงัด(ฮ้าไฮ้) บนเรือใหญ่(ชะ)
ถึงเรือใหม่ไก่อ่อน อรชรก็แกร่ง ฝึกตะบันขันแข่ง (ฮ้าไฮ้)คงพอไหว(ชะ)
ถือพายแบบด้ามกลม โปรดมาชมกันหน่อย มาให้ใกล้น้องน้อย(ฮ้าไฮ้) กลัวทำไม(ชะ)
ดูคึกคักพักเพ่ง เลือกคนเก่งคนกล้า หรือจะดูหนาตา (ฮ้าไฮ้)ชอบคนไหน(ชะ)
รูปหล่อทำรีรอ ดูท่าทีระทวย หรือว่าเรือไม่สวย (ฮ้าไฮ้)พายไม่ได้(ชะ)
ถึงตัวจะละอ่อน จะพายช้อนไม่เก่ง ก็เชิญชายช่วยเร่ง(ฮ้าไฮ้) พายด้ามใหญ่(ชะ)
คงแล่นเรื่อยเฉี่อยชื่น ทั้งกลางคืนกลางวัน ด้วยข้อแรงแข็งขัน(ฮ้าไฮ้) จงพายไป(ชะ)
คนท้ายจงพายตลอด เรือจอดย่อมไม่ดี มาใกล้นะพี่ (ฮ้าไฮ้)ต้องเคลื่อนไหว(ชะ)
อย่าให้ท้ายล่มปากอ่าว จะเป็นข่าวฮือฮา โปรดช่วยเมตตาเรือเอย.
ชาย เอ่อ เออ เอิ้ง เอ๊ย เชี๊ยบ เชี๊ยบ
ขอขอบใจเรือน้อง ประคองกันมา เปล่งปลั่งแก้วตา(ฮ้าไฮ้) ดูแจ่มใส(ชะ)
นั่งหน้างามตาจริงจริง เป็นหญิงเชิงถนัด รูปร่างสันทัด(ฮ้าไฮ้)ไม่กลัวใคร(ชะ)
ใบพายใหญ่อักโข อวดโตว่าเด่น ชอบมาท้าเล่น (ฮ้าไฮ้)ถือว่าใหญ่(ชะ)
ด้ามพี่นี้แข็งขัน ด้ามขัดมันออกสวย ไม่ใช่ด้ามกระบวย(ฮ้าไฮ้) อย่าสงสัย(ชะ)
น้องเรือใหม่ไก่อ่อน อรชรว่าแกร่ง พายงัดพายตะแคง(ฮ้าไฮ้) น้องเป็นไหม(ชะ)
เรือพี่ไม่มีรอ แต่ขอดูเชิงชั้น ใครควรคู่กัน (ฮ้าไฮ้)จะพอใจ(ชะ)
ไม่ใช่อ่อนระทวย เห็นถ้วยหมดท่า ยอมแพ้นาวา (ฮ้าไฮ้) คนรุ่นใหม่(ชะ)
ชอบพายทั้งคืน ให้แช่มชื่นทรวงสาว เรี่ยวแรงยืนยาว (ฮ้าไฮ้) จะแค่ไหน(ชะ)
ช่วยกันพายเถิดน้อง สักสองสามเที่ยว อย่าไปพายคนเดียว(ฮ้าไฮ้) เข้ามาใกล้(ชะ)
เพลงเรือเอื้อเฟื้อกันดี สามัคคีดีแน่ ประเพณีไทยแท้แน่นอน

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม