ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงผู้ใหญ่

เพลงผู้ใหญ่ประเภทเพลงปฏิพากย์

เพลงฮินเลเล

เพลงฮินเล เล เป็นเพลงร้องโต้ตอบอย่างสั้น ร้องกันมากในภาคกลาง มีเอกลักษณ์คือ

ขึ้นต้นคำว่า ฮิน เล เล ท้ายกลอนจะลงท้ายด้วยสระเอ หมด การร้องจะมีจังหวะกระชั้น ใช้การปรบมือ รับเป็นจังหวะ เช่น

ชาย ฮินเลเล เอ้าฮินเลเลจะไปก็ไป ให้ยกขึ้นท้ายเรือเมล์ (รับ เอ้าฮินเลเล เอ้าฮินเลเล)
ชาย จะรักก็รัก อีแม่ปักขาเป๋ (รับ)
ชาย จะรักกับเรา ไหมละแม่เสาเรือนเซ (รับ)
ชาย ช่อมะกอกเจ้าดอกมะกัก รักคนแล้วนะเว (รับ)
หญิง เจ้าดอกเอยมะกัก จะมารักไม่ได้หรอกเว (รับ)
หญิง ดอกเอยมะละกอ รักมาขอน้องสิเว (รับ)
ชาย ช่อเจ้ามะกอกเจ้าดอกมะกัก ฉันมาหลงรักแม่คนขาเป๋ (รับ)

(จากตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์)

- เพลงแข่งขัน
- เพลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- เพลงปฎิพากย์
- เพลงประกอบการเล่นพื้นบ้าน
- เพลงประกอบพิธี
- เพลงกล่อมเด็ก


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย