ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเด็ก

เพลงร้องเล่น

เพลงร้องเล่นเป็นเพลงที่เด็กใช้ร้องเล่นกัน ไม่ต้องมีการเล่นประกอบ ใช้ร้องเพื่อความสนุกสนาน เนื้อร้องอาจจะไม่มีความหมายก็ได้ แต่จะมีความคล้องจองใช้คำง่าย และชวนขัน ตัวอย่าง

ฝนตกแดดออก
ฝนตกแดดออก นกกระจอกเข้ารัง
แม่หม้ายใส่เสื้อ ถ่อเรือไปดูหนัง
ทิ้งลูกอยู่ข้างหลัง ร้องกระจองอแง

ฝนตกแดดออก
ฝนตกแดดออก นกกระจอกเข้ารัง
พ่อแม่ไม่อยู่ จับหนูใส่กระบอก
ป๊อก ช่า ป๊อก พ่อแม่ไม่อยู่ จับหนูใส่กระบอก

ฝนตก
ฝนตกจั๊กจั๊ก มือซ้ายหิ้วปลา มือขวาหิ้วผัก
พอถึงที่พัก วางผัก วางปลา

โยกเอย
โยกเยกเอย น้ำท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ
ม้าหางงอ กอดคอโยกเยก

เจ๊กตาย
เจ๊กตายลอยน้ำมา ไม่ได้นุ่งผ้า ชฎาแหลมเปี๊ยบ

ขึ้นรถไฟ
ขึ้นรถไฟไปโคราช ตดดังป้าดถึงราชบุรี ตดอีกทีถึงบ้านโป่ง
นอนตูดโด่ง อยู่กลางทุ่งนา

- เพลงร้องเล่น
- เพลงหยอกล้อ
- เพลงขู่ ปลอบ
- เพลงประกอบการเล่น


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย