ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเด็ก

เพลงหยอกล้อ

เป็นเพลงที่เด็กๆ ร้องล้อเลียนกันเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดปกติ เด็กที่ถูกล้อจะโกรธเคืองกันบ้าง บางทีถึงกับไล่ขว้างปาทะเลาะกันก็มี แต่ก็จะหายโกรธกันในเวลารวดเร็ว ตัวอย่าง

ผมจุก มาคลุกน้ำปลา เห็นขี้หมา นั่งไหว้พระจ้องหง่อง
ผมม้า หน้าเหมือนแมว ดูเข้าแล้ว หน้าเหมือนหมา

ผมเปีย มาเลียใบตอง พระตีกลอง ตะลุ่มตุ้มมุง
ผมแกละ กระแดะใส่เกือก ตกน้ำตาเหลือก เหลือเกือกข้างเดียว

หัวโล้น โกนใหม่ๆ ควักขี้ไก่ ใส่หัวโล้น
อ้วนตุ๊ต๊ะ กินมะระจิ้มขี้ อ้วนไม่ดี กินขี้จิ้มมะระ

ตุ่มแตกมาแลกตุ่มดี ตุ่มใส่ขี้ ไม่มีคนเอา
ไอ้เข้ ไอ้โขง มะโรง ไม้สัก ไอ้เข้ฟันหัก กัดคนไม่เข้

ปลาไหลอยู่ในรู ปลาทูอยู่ในเข่ง ใครอวดเก่ง มาชกกับกู
สองขวัญขยันหาผัว ขวัญเดียวยายเบี้ยวขายพลู

- เพลงร้องเล่น
- เพลงหยอกล้อ
- เพลงขู่ ปลอบ
- เพลงประกอบการเล่น


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม