ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเด็ก

เพลงประกอบการเล่น

เพลงประกอบการเล่น ได้แก่ เพลงที่เด็กร้องประกอบการเล่น อาจจะร้องเป็นกลุ่มหรือร้องทีละคน สลับข้างกันก็ได้ บางทีมีตบมือให้จังหวะหรือทำท่าประกอบด้วย

เพลงมอญซ่อนผ้า
มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง
ไว้โน่นไว้นี่ ฉันจะตีก้นเธอ

เพลงจ้ำจี้มะเขือเปราะ
จ้ำจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหน้าแว่น
พายเรืออกแอ่น ตาแท่นต้นกุ่ม
สาวสาวหนุ่มหนุ่ม อาบน้ำท่าไหน
อาบน้ำท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัด
เอากระจกที่ไหนส่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องเน้อ

เพลงรีรีข้าวสาร
รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก
เด็กน้อยตาเหลือก เถือกไปเถือกมา
คดข้าวใส่จาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
คอยพานคนข้างหลังไว้

เพลงจ้ำจี้ผลไม้
จ้ำจี้ผลไม้ แตงไทย แตงกวา ขนุนน้อยหน่า พุทรา มังคุด
ละมุด ลำไย มะเฟือง มะไฟ มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ
ฟักแฟงแตงโม ไชโยโห่ฮิ้ว

เพลงเอาเถิด
เอาเถิดเจ้าล่อ ข้าวเหนียวสองห่อ ไม่พอกิน ผัดพ่อผัด ช้างงาวัด
แทงคนไม่เข้า ไล่ให้ทัน ใช้น้ำมันสิบขวด ใช้ลวดสิบตา ให้ม้าสิบหาง
ให้ช้างสิบหัว ให้วัวสิบหลัก ให้ปฏักสิบอัน ไล่ให้ทันเถิดเว้ย

เพลงโพงพาง
โพงพางเอย โพงพางตาบอด เจ้ารอดโพงพาง

เพลงซักส้าว
ซักส้าวเอย มะนาวโตงเตง ขุนนางมาเอง ว่าจะเล่นซักส้าว

เพลงเขย่งเก็งกอย(กระโดดขาเดียว)
เขย่งเก็งกอย เห็นวัวตัวน้อยมา ทางนี้ไหม ไม่เห็น
สีอะไร สีขาว ตกน้ำข้าว ตายไปแล้ว
เขย่งเก็งกอย เห็นวัวตัวน้อยมา ทางนี้ไหม ไม่เห็น
สีอะไร สีดำ ตกน้ำครำไปแล้ว
สีอะไร สีแดง ตกน้ำแกงไปแล้ว

เพลงแม่งู
แม่งูเอ๋ย(เอ๋ย ) กินน้ำบ่อไหน (กินน้ำบ่อหิน บินไปก็บินมา)
(กินน้ำบ่อโศก โยกไปโยกมา)
(กินน้ำบ่อทราย ย้ายไปย้ายมา)
แม่งูเอ๋ย(เอ๋ย) กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว

เพลงเป่ายิ้งฉุบ
แม่จ๋าช่วยหนูด้วย หนูกินกล้วยอยู่บนหลังคา ตกลงมาทายาหม่อง
ยี่สิบกล่องก็ไม่หาย ไปหาหมอ หมอไม่อยู่ ไปหาปู่ ปู่เล่นว่าว
ไปหายาย ยายตำหมาก กระเด็นเข้าปาก อร่อยจริงเอ้ย

- เพลงร้องเล่น
- เพลงหยอกล้อ
- เพลงขู่ ปลอบ
- เพลงประกอบการเล่น


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม