สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

การตรวจสอบภาวะอ้วนลงพุง

ปัจจุบันพบว่าคนไทยมีภาวะอ้วนประมาณ 9.3 ล้านคน และเป็นโรคอ้วนลงพุงกว่า 6 ล้านคน สรุปว่า คนไทยเดินมา 3 คน มีคนอ้วนลงพุง 1 คน ซึ่งเกิดจากการมีปริมาณไขมันสะสมในช่องท้องมาก แล้วจะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ มีผลให้การทำงานของอินซูลินไม่ดี เกิดเป็นภาวะอ้วนลงพุงได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ดังนี้

  • รอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ซม. จะเพิ่มโรคเบาหวาน 3-5 เท่า และมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน 3 เท่าหรือ
  • อ้วนลงพุงร่วมกับโรคเบาหวาน จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด 5 เท่า เสี่ยงต่อการเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ 3 เท่า เสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงน้ำดี 3 เท่า เสี่ยงต่อการเป็นโรคเก๊าท์ 2-3 เท่าและเสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงน้ำมะเร็ง 1-2 เท่า และเสี่ยงต่อข้อเข่าเสื่อม 2 – 3 เท่า

รู้ได้อย่างไรว่าอ้วนลงพุง

ผู้หญิงที่มีรอบเอวตั้งแต่ 80 เซนติเมตร
ผู้ชายรอบเอวตั้งแต่ 90 เซนติเมตร

วิธีการวัดเส้นรอบเอว

1.อยู่ในท่ายืน เท้าสองข้างห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร
2.ใช้สายวัดวัดรอบเอว โดยวัดผ่านสะดือ
3.วัดช่วงหายใจออก โดยใช้สายวัดแนบกับลำตัว ไม่รัดแน่นจนเกินไป สายวัดไม่พับและขนานกับพื้น

พิชิตอ้วน พิชิตพุงให้ได้ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ อ้วนลงพุงเกิดจากพลังงานที่ได้รับจากอาหารมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปในการเคลื่อนไหว ออกแรง ออกกำลังจากการ กินเกิน เพลินไม่ขยับ บังคับสติไม่ได้

การลดน้ำหนักที่ถูกหลัก

  • ลดน้ำหนัก 5-10% ของน้ำหนักเริ่มต้น จะส่งผลในการลดไขมันในช่องท้อง 30%
  • อัตราการลดน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์เป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุด

หัวใจของการเคลื่อนไหวออกแรง

ควรเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน ถ้าน้ำหนักตัวยังไม่ลดควรเพิ่มเวลาเป็นวันละ 40-60 นาที แต่ “การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ควบคุมน้ำหนัก ไม่สามารถลดน้ำหนักได้

หัวใจของการบริโภคอาหารเพื่อลดพุง

3 เพิ่ม คือ เพิ่มผักสด ปลา และธัญพืช
3 งด คือ งดขนมหวาน ของมันและแอลกอฮอล์
3 ลด คือ ลดแป้ง น้ำตาลและเครื่องดื่มรสหวาน
3 ส เพื่อการควบคุมอาหารในการลดพุง
ส 1 สกัด สิ่งกระตุ้นที่ทำให้หิวโดยการหลีกเลี่ยงความน่ากินและกลิ่นหอมของอาหารจานโปรด (ที่มีแต่แป้งน้ำตาลและไขมันสูง)
ส 2 สะกิด โดยให้คนรอบข้างช่วยเหลือ/ให้กำลังใจหรือ ไม่ยั่วยุยัดเยียด (ให้กินอาหาร) แต่ยุให้ออกกำลังกาย
ส 3 สะกดใจ ไม่ให้บริโภคเกินโดยระลึกอยู่เสมอว่า ถ้ากินเกินจะทำให้อ้วน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม